Genre Requirement 48 Hour Film Projektet

At the Kickoff Event each team is assigned TWO genres.

There are 30 different genres—ranging from the classic (e.g., Comedy, Drama) to the more specialized (e.g., Fish Out of Water, Time Travel).  At the Kickoff Event each team will be assigned two genres - one from Group #1 and one from Group #2 as listed below. Your film must be true to one of the genres you are assigned.  It might be your team’s most difficult decision of the weekend.

You may be creative and combine genres, provided that one of your assigned genres is clearly present.  And remember: no trading with other teams!

Got it all? Well, be warned... We switch up the options each year - just to keep you on your toes!!


Genres ej bestämda än

Den officiella genre listan för 48 Hour Film Projektet 2023 har inte satts än.

Ny till de 48?

Nödvändiga Element

Utöver att dra lott om en genre, så kommer varje lag att behöva inkludera en tillsatt roll, en specifik rekvisita och en dialog mening vid Kickoffen.

mer information

Att kombinera genrer

Du får lov att kombinera genrer (tex. en tyst komedi om vänner), men, din officielt tilldelade genre måste representeras klart i blandningen.

Trohet till Uppdraget

Visste du att domarna baserar en del utav sitt betyg på en films efterlevnad/trohet till uppdraget? Detta hänvisar till genren och de nödvändiga elementen.

Viktigt Meddelande: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved