48 Hour Film Horror Comedy Project

Ny till de 48?

Nödvändiga Element

Utöver att dra lott om en genre, så kommer varje lag att behöva inkludera en tillsatt roll, en specifik rekvisita och en dialog mening vid Kickoffen.

mer information

Att kombinera genrer

Du får lov att kombinera genrer (tex. en tyst komedi om vänner), men, din officielt tilldelade genre måste representeras klart i blandningen.

Trohet till Uppdraget

Visste du att domarna baserar en del utav sitt betyg på en films efterlevnad/trohet till uppdraget? Detta hänvisar till genren och de nödvändiga elementen.


Grupp #1 Genre: 2022 48 Hour Film Horror Comedy Project

Action Comedy
Buddy Comedy
Dark Comedy
Farce
Fish Out of Water
Mockumentary
Musical
Romantic Comedy
Satire
Screwball Comedy
Slapstick
Spoof / Parody
Sports Comedy

Horror Genres: 2022 48 Hour Film Horror Comedy Project

B Movie
Clown
Creepy Kid / Creepy Toy
Escape Room
Found Footage mer information
Ghost Movie
Gore / Slasher / Splatter
Gothic / Vampire
Mad Scientist / Frankenstein
Monster / Creature Feature mer information
Paranormal
Psychological Horror mer information
Zombie

Viktigt Meddelande: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved