US Virtual 48

Ny till de 48?

Nödvändiga Element

Utöver att dra lott om en genre, så kommer varje lag att behöva inkludera en tillsatt roll, en specifik rekvisita och en dialog mening vid Kickoffen.

mer information

Att kombinera genrer

Du får lov att kombinera genrer (tex. en tyst komedi om vänner), men, din officielt tilldelade genre måste representeras klart i blandningen.

Trohet till Uppdraget

Visste du att domarna baserar en del utav sitt betyg på en films efterlevnad/trohet till uppdraget? Detta hänvisar till genren och de nödvändiga elementen.


Grupp #1 Genre: 2020 US Virtual 48

Action / Adventure
Buddy Film
Comedy
Dark Comedy
Drama
Family Film
Fantasy
Film de Femme mer information
Horror
Mystery
Romance
Sci Fi
Superhero
Thriller / Suspense
Time Travel Movie

Grupp #2 Genre: 2020 US Virtual 48

Climate Film
Coming of Age
Film Noir
Fish Out of Water
Food Film
Martial Arts
Musical
Politics Film mer information
Road Movie
Silent Film mer information
Soap Opera/Telenovela
Subculture Film
Tragedy
Vacation / Holiday Film
Western

Viktigt Meddelande: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2020 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved