Bu kurallar katılan ekiplerin tamamı için geçerlidir.

48 Hour Global Film Challenge Organizatörleri Resmi Zaman Dilimi başlangıcı öncesinde her an bu kurallara ekleme ya da değiştirme yapabilirler. 


A. Times

The 48 Hour Global Film Challenge (GFC) will occur World-Wide the weekend of [project:label-weekend].

The 48 Hour Global Film Challenge competition period begins [project:filming-starts-date] at [project:filming-starts-time] and ends on [project:filming-stops-date] at [project:filming-stops-time]. All times are referenced to each participant’s local time zone. This is the Official Time Period.

Submission instructions will be sent to teams in advance with details on how to submit the completed film and paperwork and an opportunity to test the uploading system.


B. Yaratıcı Süreç

Filmin tüm yaratıcı unsurlarının Resmi Zaman Dilimi esnasında gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yarışmanın öncesinde üretilen herhangi bir yaratıcı unsurun filmde yer alması yarışmanın kurallarına aykırıdır. Yaratıcı unsurlardan kasıt (yalnızca aşağıda listenenlerle sınırlı olmamak üzere):
Senaryo yazma
Provalar
Kostüm/set düzeni
Filmin çekimi
Montaj
Ses düzenlemesi
Filme veya başka formata aktarım

C. Hazırlık

Resmi Zaman Diliminden önce yapılabilecek çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:
Film ekibinin organize edilmesi
Filmde rol alacak kimselerin belirlenmesi
Filmde kullanılacak ekipmanın hazırlanması
Filmin çekileceği mekanların belirlenmesi/izinlerin alınması


D. Çekim Görüntüleri

Filmde yer alacak tüm görüntülerin projenin Resmi Zaman Dilimi içerisinde çekilmiş olması gerekiyor.

Resmi Zaman Diliminden önce yapılmış veya arşivden alınan hiçbir çekim filmde yer alamaz.

Filmde animasyon veya özel efektler kullanılabilir fakat kullanılan detayların projenin Resmi Zaman Dilimi üretilmiş olması gerekiyor. [Not: Arşiv görüntüleri bir post prodüksiyon efektinin bir parçası olarak veya arka planda bir ekranda, mesela TV üzerinde, gösterilmek için kullanılabilir. Ekibin arşiv görüntülerin haklarına sahip olması ve bu görüntülerin Resmi Zaman Dilimi'nde çekilen görüntülerin üstüne veya altına konması şarttır. İzin verilen arşiv görüntülerine yangın, patlama, mermiler, vs. dahildir fakat insanların veya diğer oyuncuların arşiv görüntüsü kullanılamaz.]

Ekibin haklarına sahip olduğu fotoğrafların filmde kullanımına izin verilir. Bu fotoğrafların Resmi Zaman Dilimi içerisinde üretilmiş olmasına gerek yoktur. Fakat hareket eden bir imaj görüntüsü yaratmak amacıyla sıralanan ve Resmi Zaman Dilimi dışında çekilmiş fotoğrafların filmde kullanımına izin verilmez.

E. Kickoff Event

To be officially eligible for competition:

  • The Team Leader must e-mail to the GFC organizers a completed copy of the Team Leaders Agreement before the Kickoff Event. A team may not participate without submitting this agreement.
  • Each eligible team will then receive a Kickoff e-mail at 7:00pm their local time on [project:filming-starts-date]. The Kickoff e-mail will contain two genres from which to choose. Teams may choose either genre for their film. In addition, the line of dialog, character, and prop (required elements) will also be in the Kickoff e-mail.
  • Each team’s film must be in one of the two genres and all of required elements must be included for the film to be eligible for competition.

F. Zorunlu Ögeler

48 Saat Film Projesine katılan her ekip, çekecekleri filmlerde 48 saat film ekibi tarafından belirlenmiş, karakter, aksesuar ve replikten oluşan zorunlu ögeleri kullanmakla yükümlüdür.
Filmde kullanılması zorunlu karakter filmde görüntü olarak yer almalıdır ve kim olduğu açıkça gösterilerek ya da bağlamsal olarak açık belli olmalıdır.
Filmde kullanılması zorunlu aksesuar, filmde görüntü olarak yer almalıdır.
Filmde kullanılması zorunlu replik, filmde birebir şekilde yazılı veya işitsel (şarkı şeklinde de olabilir) şekilde yer alabilir. Zorunlu replik filmde herhangi bir dilde yer alabilir fakat kullanılan repliğin zorunlu replik olduğu anlaşılmıyorsa repliğin tercümesinin yapılması gerekir.
Bir filmin Resmi 48 Saat Filmi titrini alabilmesi için filmin kurayla belirlenen türde çekilmesi ve tüm zorunlu öGelerin filmin Resmi Zaman Dilimi içerisinde ve filmin kapanış jeneriğinden önce yer alması gerekiyor.

G. Cast & Crew

All cast and crew must be volunteers.

Safety of cast and crew is of utmost importance.  It is the responsibility of the team leader and every member of the cast and crew to ensure safe conditions on set.  In addition, during this time of the coronavirus pandemic, teams are required to follow local rules and protocols to ensure the health of all participants and to mitigate any chance of infection.


H. Hayvan Güvenliği

Hayvanların ölümüne ya da sakatlanmasına sebep olan filmler diskalifiye edilecektir. 

I. Kameralar

Filmin çekimi sırasında herhangi bir tür kamera kullanılabilir ve kullanılabilecek kamera sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. 

J. Müzik Hakları

Yarışmaya katılan ekiplerin filmin müzikleri için yerel bir besteci veya müzisyen ile çalışmaları cesaretlendirilir. Fakat ekipler, haklarına sahip oldukları ve yazılı izin ibraz ettikleri sürece, daha önce kaydedilmiş müzikleri filmlerinde kullanabilirler. Müzikte olduğu gibi, kullanım haklarına sahip olunduğu sürece, daha önce kaydedilmiş ses efektleri filmlerde kullanılabilir.

Not: Üzerine yeni söz yazılmış veya müzik düzenlemesi yapılmış başkasına ait eserler hak sahibinin izni olmadan kullanılamaz.
See Also

K. Toplam Film Uzunluğu

Çekilecek film, kapanış jeneriği ve açılıştaki zorunlu unsurlar (Aşağıda sralanmıştır.) hariç olmak üzere, en kısa 4 dakika, en uzun 7 dakika olabilir. Açılıştaki zorunlu unsurlar ve kapanış jeneriği dört dakikalık minimum süreye dahil değildir. Filmin hikayesi 7  dakikadan uzun olamaz. 

L. Jenerikler

Teslim edilen medya dahilinde, film başlamadan önce aşağıdaki unsurlar sırasıyla yer almalıdır:

Filminiz bu unsurlardan sonra gelmelidir.

Açılış Jeneriği

2 saniyelik siyah görüntüden sonar gelen açılış jeneriği filmin bir parçası sayıldığından 7 dakikalık maksimum limitin içine dahildir.  Açılış jeneriğinde filmin adı dışında herhangi başka bir öğeye yer veriliyorsa buna ek olarak aşağıdaki kelimeler açılış jeneriğine dahil edilmelidir.
  • “[Ekibinizin adı] presents” hemen ardından "a 48 Hour Global Film Challenge" veya
  • a 48 Hour Global Film Challenge” hemen ardından filminizin adı

Not: "a 48 Hour Global Film Challenge" terimini kullanırken tırnak işaretini kullanmayınız. Terimin tamamı küçük harflerle yazılabilir ("a 48 hour global film challenge").


Kapanış Jeneriği

Filmin sonundaki kapanış jeneriği maksimum 60 saniye olabilir. Bu süre daha önce belirtilen film süresine ektir. (Örnek olarak bir film 7 dakika artı 1 dakika kapanış jeneriği olmak üzere 8 dakika olabilir.)

Kapanış jeneriği, “This film was made for the  48 Hour Global Film Challenge. www.48hourfilm.com/gfc" ibaresini içermelidir.

Yarışma Sonrasında

Yarışma bittikten sonra online olarak yayınlanacak filmler açılışta yer alan  "This film was made for the 48 Hour Global Film Challenge 2023. www.48hourfilm.com/gfc" ibaresini bulundurmak zorundadır. Yarışma sonrası filminizle ne yapabileceğinize dair fikir almak için bakınız: http://www.48hourfilm.com/en/filmmakers/afterthe48.php

M. Required Media Formats

If your film does not conform to the submission requirements listed below, it may be disqualified. Also, if your film cannot be viewed on GFC equipment, it may be disqualified.

The maximum accepted file size is 2GB.

Your film must be submitted in one of the following formats:

  • Preferred: H.264 encoded .mp4
  • Alternate formats: self-contained Quicktime .MOV or Windows .AVI (no proprietary codecs)

N. Submission Notes

  • The Team Leader for each registered team will receive an e-mail with instructions on how to properly submit their film. It is the responsibility of the Team Leader to ensure submission information is passed along to the team member(s) who will be performing the upload.
  • Films are submitted by uploading them to an online location.
  • We recommend that you make sound levels relatively even throughout your film.
See Also

O. Production Documents

Each team must secure releases for talent, crew, music and locations (and any other applicable releases), which must be turned in to the project organizers with the finished film/video. The film/video will not be eligible for competition before the 48 Hour Global Film Challenge Organizers receive the signed releases.

P. Belgelendirme Beyano

Her ekip filmiyle birlikte “Belgelendirme Beyanı” (Certification Statement) dokümanını teslim etmelidir. Bu belge Resmi Kurallara uygun davranılacağını teyit eder.

Q. Uygun Olma

Bütün eserler yarışmacının özgün eseri olmalıdır. Üçüncü şahıs haklarını ihlal etmemelidir. Yayınlanmak için uygun olmalıdır. Müstehcen ve pornografik içerik barındıramaz. Herhangi bir kişi, şirket veya kuruluş hakkında hakaret amaçlı içerik barındıramaz. Herhangi bir kişi, şirket veya kuruluşun mahremiyet haklarını ihlal edemez. Telif hakkı ile korunan içerik barındıramaz (Yarışmacının veya GFC'in haklarına sahip oldukları içerikler hariç). Başka herhangi bir şekilde yasalara ya da tüzüklere aykırı olamaz. 

GFC tarafından belirlenen ve kurallara uygun bulunmayan içerik barındıran filmler, 48HFP’in yegane takdir yetkisi ile diskalifiye edilecektir. GFC aynı zamanda filmi göstermeme ve gösterim sırasında katılan filmin içeriği hakkında açıklama yapma hakkına sahiptir.


R. Official Film Entry

To be certified as an Official Film Entry, each participating group's film/video production must follow all rules herein. The 48 Hour Global Film Challenge Organizers reserve the right to make available to the judges and for online Audience Choice voting only certified Official Film Entries.

S. Başvurular Geri Verilmez

Teslim edilen medya türleri veya dökümanlar geri verilmez.

T. Disqualification

48HFP and Project Parties may, in their sole discretion, disqualify Entries deemed to be inappropriate or otherwise non-compliant.

All participating teams (team leaders, team members and team fans) must adhere to all rules regarding filmmaking competition and online Audience Award voting.


U. Official Winner

All certified "Official Film Entries" are eligible to compete for the title of "Best Film" of the 48 Hour Global Film Challenge.

Önemli İleti: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Telif Hakkı © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Her Hakkı Saklıdır