Giấy tờ Dự án Làm phim Công nghệ 360/VR 48 giờ

Nếu bạn muốn trở thành một nhà làm phim thành công, bạn phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ!!!

Các giấy tờ là một phần quan trọng của quá trình làm phim. Nếu không có tất cả các giấy tờ liên quan thì bộ phim tuyệt vời của bạn có thể dính vào các vấn đề pháp lý và / hoặc không được trình chiếu. Chúng tôi có tất cả các giấy tờ mẫu mà bạn cần. Hãy bắt đầu bằng cách xem kỹ các luật và Câu hỏi thường gặp.


Luật Luật cuộc thi Câu hỏi thường gặp


Thời điểm Nộp phim Dự án Làm phim Công nghệ 360/VR 48 giờ

Bản cam kết trưởng nhóm phải được nộp tại Lễ khai mạc. Các giấy tờ còn lại cùng với phim của bạn sẽ được nộp tại buổi Lễ nộp phim - Trong phong bì chính thức được cung cấp cho bạn tại lễ khai mạc. Một số giấy tờ có thể nộp trực tuyến.


Bản Cam kết Trưởng Nhóm 1 bản mỗi nhóm, nộp tại Lễ nộp phim

Trưởng Nhóm phải kí vào bản cam kết này để đồng ý với các yêu cầu và luật lệ của Dự án. Bản cam kết phải được nộp trước thời gian làm phim theo yêu cầu.

Khảo sát các nhóm 1 bản mỗi đội, nộp Online

Chúng tôi muốn biết chi tiết về những hoạt động thú vị trong cuối tuần làm phim của bạn.

Giấy Cam kết 1 đội 1 bản, nộp tại Lễ nộp phim

Nhóm Trưởng phải kí giấy này để cam kết rằng tất cả sự sáng tạo trong sản phẩm đều được thực hiện trong Thời gian Làm phim Chính thức.

Bản Cam kết từ bỏ trách nhiệm Pháp lý 1 bản mỗi thành viên/diễn viên, nộp tại Lễ nộp phim

Đây là bản gộp lại của Bản cam kết và từ bỏ trách nhiệm pháp lý của diễn viên, nghĩa là bạn không cần làm thêm giấy tờ. * Tất cả các diễn viên và thành viên phải kí. * Mỗi thành viên nhóm phải có một bản. *Vui lòng nhớ rằng bản cam kết này giúp bảo vệ bạn, trưởng nhóm và cả Dự án.

Bản thỏa thuận quyền sử dụng Âm nhạc 1 bản mỗi bài hát, nộp tại Lễ nộp phim

Bản này được sử dụng cho âm nhạc. Mỗi bài hát trong phim của bạn cần phải có một bản thỏa thuận quyền sử dụng âm nhạc.

Bản thỏa thuận quyền sử dụng Tài liệu 1 bản mỗi món/người sáng tạo, nộp tại Lễ nộp phim

Bản này được sử dụng cho hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, cảnh quay có sẵn là một phần của hiệu ứng hậu kì (bao gồm các phần chỉnh sửa video liên quan) và các tài liệu khác.

Bản thỏa thuận quyền sử dụng Bối cảnh 1 bản mỗi bối cảnh, nộp tại Lễ nộp phim

Giấy này được sử dụng cho thỏa thuận quyền sử dụng Bối cảnh.

Danh sách Hồ sơ Danh sách Giấy tờ


Lên kế hoạch

Tất cả các tác phẩm sáng tạo phải được thực hiện trong thời gian làm phim chính thức; Tuy nhiên, bạn có thể hoàn thành một số các giấy tờ  trước thời hạn.

Danh sách thành viên và Bản Cam kết trách nhiệm pháp lý

Cho các thành viên trong nhóm của bạn ký các giấy tờ liên quan trước - sau đó bạn không phải lo lắng về nó trong thời gian gấp rút.

Lưu ý: Biểu mẫu này giúp bảo vệ bạn, trưởng nhóm, cũng như 48HFP.

Nhạc sĩ trong nước

Một số nhạc sĩ, ban nhạc và nhà soạn nhạc trong nước có thể sẽ cho bạn dùng sản phẩm của họ vào phim bởi vì họ có thể muốn giới thiệu tài năng của họ đến cộng đồng làm phim trẻ.

Creative Commons

Bạn có thể sử dụng âm nhạc hoặc tư liệu dưới dạng Attribution license. Đây là giấy phép CC duy nhất phù hợp với điều kiện của 48HFP.

Lưu ý: Giấy phép Creative Commons thuộc dạng Non-commercial hoặc Sharealike đều KHÔNG phù hợp với Bản cam kết Trưởng nhóm và vì vậy sẽ KHÔNG được phép sử dụng.

Tìm kiếm Địa điểm

Bạn được phép tìm kiếm địa điểm để quay trước khi bắt đầu cuộc thi. Điều này có thể hữu ích trong việc viết cốt truyện. Sẽ dễ dàng hơn để bạn viết một cốt truyện khi bạn biết bạn có thể quay ở đâu.

Giấy phép Quay phim

48HFP không yêu cầu giấy phép quay phim, tuy nhiên, một số thành phố sẽ yêu cầu giấy phép tùy theo địa điểm.

Gợi ý: Cục điện ảnh là địa điểm thích hợp để tìm hiểu những gì được phép và không được phép ở thành phố của bạn.


Bộ giấy tờ này được chuyên sử dụng cho các bộ phim thuộc Dự án Làm phim 48 Giờ


Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ