Luật cuộc thi Cách thức thi


1. TƯ CÁCH THAM GIA

Dự án chỉ dành cho những cá nhân là người định cư hợp pháp và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Những người sau đây được coi là không hợp lệ: nhân viên, nhà sản xuất, cộng tác viên, đạo diễn và nhà tài trợ của Dự án Làm phim 48 Giờ (48HFP), công ty mẹ, công ty con và các công ty phát hành, thiết kế trang web, giám khảo và đơn vị hỗ trợ của Dự án này có liên quan đến việc quản trị, phát triển, hoàn thiện và tổ chức Dự án (gọi tắt là Các bên liên quan của Dự án) và các thành viên liên quan chính thức trong gia đình (vợ, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột, ông bà hoặc cha mẹ kế) và những người sống cùng trong một nhà (những người này bất kể có quan hệ ruột thịt hay không đã sống cùng nhau ít nhất là 3 tháng và tiếp tục sống trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ ngày Dự án bắt đầu).


2. To Enter

Để đăng ký tham gia vào 48 Hour Film 360/VR Project tại Việt Nam, làm theo các hướng dẫn tại địa chỉ: http://www.48hourfilm.com/vietnam. Việc đăng ký dựa theo tiêu chí ưu tiên người đến trước và số chỗ tham dự là có hạn. Những người hoàn thành đăng ký sớm sẽ chỉ phải đóng lệ phí là 1.500.000VND. Phí đăng ký bình thường là 2.000.000VND. Và việc hoàn thành đăng ký muộn sẽ có mức phí là 2.500.000. Đăng ký sớm sẽ bắt đầu từ 8 tuần trước khi cuộc thi được bắt đầu và đóng cửa đăng ký vào 6 tuần trước khi cuộc thi diễn ra. Đăng ký bình thường diễn ra vào 6 tuần trước khi cuộc thi bắt đầu và kết thúc đăng ký trước 1 tuần trước khi cuộc thi diễn ra. Đăng ký muộn sẽ bắt đầu vào 1 tuần trước khi cuộc thi diễn ra.

See Also

3. THỜI GIAN LÀM PHIM CHÍNH THỨC

Thời gian làm phim sẽ bắt đầu vào tối ngày thứ Sáu và kết thúc vào tối ngày Chủ nhật theo thông báo chính thức của Dự án làm phim 48 Giờ trên trang web.


4. HOÀN LỆ PHÍ

Nếu một đội (Người tham gia) phải rút khỏi dự án, việc hoàn lại lệ phí tham dự sẽ được thanh toán vào lịch trình như sauThông báo cho 48HFP bằng văn bản trước 30 ngày trước ngày diễn ra Lễ Khai mạc (ngày 09/06), bạn sẽ được hoàn lại 80% lệ phí đã đóng; Thông báo cho 48HFP bằng văn bản từ 10 ngày đến 30 ngày trước ngày diễn ra Lễ Khai mạc, bạn sẽ được hoàn lại 50% lệ phí đã đóng; Không hoàn lại lệ phí nếu bạn thông báo ít hơn 10 ngày trước ngày diễn ra Lễ Khai mạc.


5. ĐỐI TƯỢNG TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Một số sự kiện (ví dụ như Lễ Khai Mạc hoặc Lễ Nộp Phim) thể được tổ chức tại một sô địa điểm phù hợp với đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Mọi nỗ lực sẽ được Ban tổ chức thực hiện để đảm bảo rằng bất kỳ đội nào dự thi dưới 18 tuổi sẽ không bị ảnh hưởng. Đội tham gia nên xem xét việc có ít nhất một thành viên của đội đủ 18 tuổi trở lên.


6. BẢN CAM KẾT TRƯỞNG NHÓM

Đội dự thi sẽ được yêu cầu ký vào bản Cam Kết Trưởng Nhóm của Dự án Làm phim 48 Giờ. Nếu Nhóm trưởng dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp bắt buộc phải thay mặt ký đại diện.

Để thỏa mãn điều kiện tham gia Dự án, những người tham gia phải đọc và đồng ý với mọi điều khoản trong Cam Kết Của Trưởng Nhóm, trong đó quy định các quyền của người tham gia 48HFP liên quan đến sử dụng sản phẩm dự thi bởi 48HFP. Sản phẩm dự thi không bao gồm tất cả các thông tin cần thiết và tuân thủ các yêu cầu nói trên và sau đây sẽ được coi là hiệu lực và sẽ không được xem xét trong Dự án Làm phim 48 Giờ.


See Also

7. CHI PHÍ SẢN XUẤT

Mọi chi phí liên quan tới quá trình thực hiện sản phẩm dự thi của người tham gia là trách nhiệm của người tham gia.


8. LUẬT CHẤM ĐIỂM SẢN PHẨM DỰ THI

Việc chấm điểm sản phẩm dự thi sẽ được tuân theo các hạng mục bên dưới.


9. LỄ KHAI MẠC

Người tham gia phải có mặt tại thời gian và địa điểm được định sẵn để tham dự.


10. YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

Người tham gia bắt buộc phải đồng ý với toàn bộ luật lệ của 48HFP. Ngoài ra, tại Lễ Khai Mạc, các nhóm tham gia sẽ nhận được đề bài và chỉ cho có 48 giờ để làm một bộ phim (sản phẩm dự thi). Xem chi tiết tại www.48hourfilm.com/vietnam.


11. ĐIỀU KHOẢN NỘP PHIM

Bằng việc nộp phim tham gia vào 48 Hour Film 360/VR Project, mỗi người tham gia bắt buộc đảm bảo chứng nhận tất cả quyền hợp pháp của mình với sản phẩm dự thi trong dự án này, bao gồm nhưng không giới hạn với hình ảnh, âm thanh, diễn xuất của các cá nhân có mặt trong phim, ngoại trừ những phần được cung cấp bởi 48HFP và sử dụng bởi người tham gia khi thực hiện dự án này. Người tham gia cần đảm bảo rằng họ đã có sự cho phép từ các cá nhân xuất hiện trong phim, và cho phép được sử dụng bởi các bên của Dự án theo quy định chính thức cần nộp các bản cam kết cho phép cho các bên của D án. Bằng việc nộp phim dự thi, người tham gia dự thi đồng ý với các quy định chính thức này, đồng ý đảm bảo miễn nhiễm 48HFP, các bên của Dự án và các chi nhánh, nhân viên, đạo diễn, đại lý, đồng sử dụng nhãn hiệu hoặc các đối tác khác, và bất kỳ nhân viên nào của họ (gọi chung là "Người được bồi thường") tất cả các khiếu nại, thiệt hại, chi phí (bao gồm cả phí luật sư) và nợ phải trả (bao gồm cả các khoản bồi thường), mang lại bởi bất kỳ bên thứ ba nào bởi hoặc liên quan tới sản phẩm dự thi của người tham gia, hoặc hành vi của người tham gia liên quan đến dự án này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền công khai, quyền riêng tư hoặc phỉ báng. Người đăng ký dự thi đồng ý miễn nhiễm, bồi thường không gây ảnh hưởng đến 48HFP và các bên của Dự án từ bất kỳ khiếu nại nào về nội dung quảng cáo, trình bày, nội dung trang web hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được sau đó sản xuất, trình bày,và /hoặc chuẩn bị bởi hoặc thay mặt cho 48HFP hoặc các bên của Dự án mà có vi phạm các quyền của người tham gia có trong các sản phẩm dự thi.


12. THAM GIA NHIỀU THÀNH PHỐ

Mỗi đội có thể tham gia tại nhiểu hơn một thành phố và có đủ điều kiện để trở thành đội chiến thắng tại mỗi thành phố mà họ tham gia. Đội thi có thể cạnh tranh ở hai thành phố cùng một thời điểm, tuy nhiên phải nộp mỗi bộ phim khác nhau ở mỗi thành phố để đủ điều kiện nhận giải.


13. CHỈ ĐỊNH NHÓM TRƯỞNG

Mỗi nhóm khi tham gia cần chỉ định một (1) người làm đại diện nhóm tham gia Dự án Làm phim 48 Giờ, thay mặt nhóm chấp nhận các Quy Định Chính Thức, ký tên vào Cam Kết Của Trưởng Nhóm và thay mặt nhóm nhận giải thưởng. 48HFP cùng các bên của Dự án không chịu trách nhiệm về những tranh chấp giữa các thành viên của nhóm phát sinh từ/hoặc liên quan đến Dự án.


14. LỰA CHỌN NGƯỜI THẮNG CUỘC

Các đội tham gia sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

  • Giá trị nghệ thuật (bao gồm: Cốt truyện, Tính Sáng tạo, Tính chất Giải trí) (45%)
  • Kỹ thuật chuyên môn (30%)
  • Theo sát đề bài (25%)


15. 48HFP NGƯỜI THẮNG CUỘC

Sản phẩm dự thi hay nhất tại mỗi địa điểm sẽ được xem là thắng cuộc. Trong trường hợp có sự cân bằng về điểm số, điểm quyết định sẽ được dựa vào sản phẩm nào có điểm cao hơn cho Tiêu chí Chấm điểm đầu tiên, và xét thứ tự lần lượt các tiêu chí theo thứ tự từ trên xuống dưới cho đến khi có đội cao điểm hơn. Người tham gia đồng ý rằng 48HFP có quyền định đoạt duy nhất với tất cả các vấn đề và khiếu nại đến từ Dự án Làm phim 48 Giờ, và các quyết định của 48HFP là quyết định cuối cùng và ràng buộc cho các bên.


16. GIÁI NHẤT (1) CỦA THÀNH PHỐ

Sản phẩm giải nhất tại mỗi thành phố sẽ được trình chiếu tại FilmapaloozaCuối tuần Trao giải Thường niên của 48 Giờ (ngày và địa điểm sẽ được công bố).


17. ĐIỀU LỆ CHUNG

Bằng việc tham gia, các đội đã đồng ý với các Quy Định Chính Thức này và bị ràng buộc về tất cả các điều khoảnDự án Làm phim 48 Giờ được điều chỉnh bởi pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và tất cả các khiếu nại phải được giải quyết bằng phương pháp hòa giải, nếu không sẽ được giải quyết bởi Tòa án Kinh tế TPHCM.


18. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ PHÁT HÀNH

48HFP hay Các bên liên quan trong Dự án sẽ không phải chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý về sự tham gia/ hay cố gắng tham gia vào Dự án Làm phim 48 Giờ, có khẳ năng/ hay không có khẳ năng đăng lên hay tải về những thông tin liên quan đến việc tham gia vào Dự án. 48HFP hay các bên liên quan đến Dự án không phải chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý liên quan đến vấn đề kỹ thuật hay hỏng hóc kỹ thuật xuất hiện liên quan đến các vấn đề sau làm ảnh hưởng đến hoạt động của Dự án: lỗi của phần cứng hay phần mềm, lỗi của vi tính, điện thoại, đường truyền cáp, vệ tinh, mạng, điện tử, thiết bị không dây hay kết nối internet hay các lỗi về liên lạc trực tuyến, các lỗi hay giới hạn trong các dịch vụ internet, máy chủ, dẫn đến lỗi đường truyền; email không nhận và gửi được, mất, chậm trễ, hay ảnh hưởng đến đường truyền email, không vào được trang web toàn bộ hay một phần của trang web đó vì lý do nào đó, nghẽn mạng do internet hay do website, sự can thiệp của người hay vật không được cho phép liên quan đến dự án bao gồm giới hạn, hack, trộm, virus, gây lỗi, hay phá hoại ở mọi khía cạnh của Dự án, làm mất, thiếu, sai và không và được của một tài khoản email. 48HFP và Các bên liên quan của Dự án không chịu trách nhiệm về việc cá nhân bị thương tích hay tài sản bị hỏng hóc, mất mát hay tất cả những trường hợp ảnh hưởng tới người dùng hay những thiết bị vi tính của họ khi tham gia vào Dự án, việc sử dụng website hay tải về những thông tin từ website. Khi tham gia vào Dự án, Người tham gia tham gia đồng ý cho phép, bồi thường và đảm bảo rằng 48HFP và các bên liên quan đến Dự án không bị nguy hại từ những việc mất mát hỏng hóc hay nghĩa vụ pháp lý xuất hiện hay liên quan đến việc tham gia của nười tham gia đó vào Dự án.


19. NGƯỜI THẮNG CUỘC

Danh sách Người thắng cuộc sẽ được tìm thấy tại www.48hourfilm.com/vietnam


20. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

The 48 Hour Film Project, Inc., P.O. Box 40008, Washington, DC 20016.

Tại Việt Nam, công ty Capital Studio và HKFilm đại diện tổ chức.

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ