48 HFP x Imagine

Bạn mới biết đến 48 Giờ?

Yếu tố bắt buộc

Ngoài việc bốc thăm một thể loại, mỗi đội sẽ được chỉ định một nhân vật, một đạo cụ và một dòng thoại tại Lễ Khai mạc.

thông tin khác

Phối hợp nhiều Thể loại

Bạn có thể phối hợp nhiều thể loại (như phim câm hài) - tuy nhiên, thể loại chính thức vẫn phải được thể hiện rõ hơn trong phần phối hợp.

Tuân thủ theo Đề bài

Bạn có biết phần cơ bản của việc chấm điểm phim là việc tuân thủ theo đề bài? Điều này bao gồm thể loại phim và các yếu tố bắt buộc. 


Phim Khoa học viễn tưởng: 2022 48 HFP x Imagine

Apocalyptic / Post-Apocalyptic thông tin khác
Artificial Intelligence thông tin khác
Cyber Punk thông tin khác
Invasion thông tin khác
Parallel Universe/Alternative reality thông tin khác
Phim Du hành thời gian thông tin khác

Phim kinh dị có yếu tố siêu nhiên: 2022 48 HFP x Imagine

Found Footage thông tin khác
Horror Spoof / Parody thông tin khác
Monster / Creature Feature thông tin khác
Psychological Horror thông tin khác
Supernatural Horror thông tin khác
Witchcraft thông tin khác

Fantasy Genres: 2022 48 HFP x Imagine

Afterlife Fantasy thông tin khác
Dark Fantasy thông tin khác
Fables thông tin khác
High Fantasy thông tin khác
Modern Fantasy thông tin khác
Sword and Sorcery thông tin khác

Cult Genres: 2022 48 HFP x Imagine

Camp thông tin khác
Cult Musical thông tin khác
Midnight Movie thông tin khác
Nostalgia thông tin khác
So Bad, it’s Good thông tin khác
Zombie Film thông tin khác

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ