Đăng ký

Xin chào mừng bạn đến trang đăng ký của cuộc thi 48HFP

Login

Bạn đã tạo tài khoản? Vậy hãy đăng nhập vào để tiếp tục. (Nếu bạn đã tham gia 48HFP vào năm 2012/2013 hoặc tham gia Filmpalooza 2013/2014 thì bạn đã có tài khoản rồi nhé.) Quên mật khẩu?

Email*
Mật Khẩu*
   

Đăng ký mới

Nếu bạn không có tài khoản, Nhấn vào đây để tiếp tục đăng kýImportant Message: Copycat Disclaimer

Copyright © 2001-2017 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved