Loglines Câu hỏi thường gặp

Sau khi hoàn thành phim bạn sẽ nộp logline trên khảo sát nhóm mà bạn sẽ nộp chung với những tài liệu cuối cùng vào Chủ nhật. Logline sẽ được lưu vào dữ liệu và giúp mọi người dễ dàng nhớ phim của bạn.

Logline là gì? Đó là phần tóm gọn rẩt ngắn, tổng hợp ý của câu truyện, thường không dài hơn một câu.

Đây là ví dụ: Di chuyển đến không gian siêu thực, một cô gái trẻ tìm kiếm đường về nhà Kansas, kết bạn với một người không có bộ óc, một thợ rừng thiếc mà không có trái tim, và con sư tử không có can đảm.

Câu logline không phải là cụm từ xuất hiện trên poster. Đó là tagline.

Đây là câu tagline: Mỗi giây đều quan trọng khi bạn chỉ có 48 giờ để làm phim.

Một số lời khuyên để viết một câu logline tốt:

Công việc của logline là cung cấp nhanh thông tin của câu chuyện và khiến khán giả mong muốn xem hơn nữa.
Nó đại diện cho tình tiết chính trong câu chuyện mà không có các nhân vật phức tạp và tình tiết phụ.
Nó là câu chuyện với chỉ cốt lõi thiết yếu nhất.
Nhiều nhà viết sách được khuyến khích viết câu logline trước khi viết, để làm rõ ý định của câu chuyện ngay từ khi bắt đầu.

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ