Yêu cầu Bắt buộc Cách thức thi

Element Assignment Character, Prop & Line Requirements

At the start of the Official Filmmaking Period, each team will receive a character, a prop and a line of dialogue assignment via email.

These elements must be included in your film.

The elements will vary from timezone to timezone, but in each location ALL teams will have the same required elements. It's up to each team to decide how to integrate them into their own film. Teams compete for most creative use of these elements.

Dòng thoại bắt buộc

Dòng thoại bắt buộc phải được nghe hoặc thấy - có thể dưới dạng viết. Đó có thể là ngôn ngữ nước ngoài; tuy nhiên nếu dòng thoại đó không rõ ràng, nó nên được dịch ra.

Nhân vật bắt buộc

Nhân vật bắt buộc không cần phải là nhân vật chính, nhưng phải thấy được anh ta/cô ta ở trên phim. Bảng tên... không nhất thiết phải có, miễn khán giả có thể hiểu được đó là nhân vật nào.

Đạo cụ bắt buộc

Đạo cụ bắt buộc phải được thấy, và nên được sử dụng trong phim bằng cách nào đó.

Tuân thủ theo Đề bài

Bạn có biết phần cơ bản của việc chấm điểm phim là việc tuân thủ theo đề bài? Điều này có nghĩa là thể loại phim và các yếu tố bắt buộc. 

Yếu tố trong Credit sẽ Không Được Tính

Các yếu tố bắt buộc phải xuất hiện trong nội dung chính của phim. Việc sử dụng các yếu tố vào phần credit cuối phim sẽ KHÔNG được tính là hoàn thành yêu cầu.

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ