Sau 48 giờ Cách thức thi

Tôi nên làm gì với phim của mình?

Rất nhiều nhà làm phim lo lắng không biết làm gì với phim của mình sau khi tham gia 48HFP. Gợi ý của chúng tôi - hãy mang phim của bạn đăng lý vào các Liên hoan phim, đưa nó lên website, lên truyền hình và trình chiếu nó với bất kỳ người nào bạn có thể. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ đưa phim của bạn lên đầu trang website của chúng tôi.

Vì 48HFP làm việc liên tục với các hãng phát hành phim, đặc biệt là trong năm đầu tiên, Bản cam kết nhóm trưởng của chúng tôi hạn chế những điều và thời gian bạn có thể làm với phim của mình.

Bối rối về việc này hoạt động như thế nào? Xem thông tin dưới đây. Xin lưu ý rằng đây chỉ là một mô tả về các quyền, dựa trên Bản cam kết trưởng nhóm [Project: year]. Nếu có bất kỳ thắc mắc, vui lòng tham khảo mục Thỏa thuận.

Contacting SAG-AFTRA

In order to request permission from SAG-AFTRA for various uses of your film, please contact SAG-AFTRA directly. If you are in the eastern United States, contact Leif Larson at 212.827.1513 or Leif.Larson@sagaftra.org. If you are in the western United States, contact Marisa Leal at 323.549.6039 or Marisa.Leal@sagaftra.org; or Joshua Vasquez at 323.549.6007 or joshua.vasquez@sagaftra.org

No SAG-AFTRA membersWith SAG-AFTRA members
First 12 MonthsAfter 12 MonthsFirst 12 MonthsAfter 12 Months
Screen at Festivals
Screen at Local Eventssee note 1see note 1
Post to YOUR websitesee note 2see note 2see note 3see note 3
Post to a 3rd party website
(Vimeo, YouTube, Facebook, etc.)
see note 2see note 2see note 4see note 4
Include on DVD Compilationssee note 5see note 1
see note 5
see note 1
see note 5
Include on Professional Reelssee note 5see note 1
see note 5
see note 1
Screen Theatricallysee note 6see note 1
see note 6
see note 1
Show on Televisionsee note 6see note 1
see note 6
see note 1
Show on Cable Accesssee note 6see note 1
see note 6
see note 1

Tôi có thể bán phim 48HFP của mình không?

Dưới đây là chính sách mua bán phim 48HFP của chúng tôi:

  • Nếu người mua muốn mua cả đặc quyền sở hữu bộ phim, 48HFP sẽ giao quyền sở hữu bộ phim với giá 20% tổng giá trị mua bán (80% thuộc về đội làm phim/20% thuộc về 48HFP).
  • Nếu người mua không mua đặc quyền sở hữu bộ phim, và bộ phim được bán trước thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày cuộc thi chấm dứt, 48HFP sẽ giao quyền sở hữu bộ phim với giá 20% tổng giá trị mua bán (80% thuộc về đội làm phim/20% thuộc về 48HFP).
  • Nếu người mua không mua đặc quyền sở hữu bộ phim, và bộ phim được bán sau thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày cuộc thi chấm dứt, khi 48HFP và đội làm phim cùng sở hữu sản phẩm, đội làm phim không cần xin phép 48HFP để bán sản phẩm của mình.

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ