Những điều luật này áp dụng cho mỗi thành viên tham gia của nhóm/nhà sản xuất.

Ban tổ chức của Dự án Làm phim 48 Giờ có thể bổ sung hoặc sửa đổi những luật này ở bất kỳ thời điểm nào trước khi vào Thời gian làm phim chính thức.

Dưới đây là Luật Làm phim. Hãy đừng quên đọc luật dự thi chính thức tại Luật cuộc thi.
A. Times

The 48x2 Animation Project (ANIMATION) will occur World-Wide the weekend of [project:label-weekend]. It is organized by the 48 Hour Film Project, Inc. (48HFP).

The 48x2 Animation Project competition period begins [project:filming-starts-date] at [project:filming-starts-time] and ends on [project:filming-stops-date] at [project:filming-stops-time]. All times are referenced to each participant’s local time zone. This is the Official Time Period.

The participating group/team must complete its film/video work in time to submit their film online by the end of the competition period. Team leaders will be emailed upload instructions.


B. QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO

Tất cả mọi sự sáng tạo hoặc thay đổi phải được làm trong Thời gian Làm phim chính thức. Bất kì hoạt động làm phim nào trước khi cuộc thi bắt đầu đều không được công nhận. Các hoạt động này bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

 • Viết kịch bản
 • Diễn tập
 • Phục trang/ Thiết kế sân khấu
 • Quay phim
 • Dựng phim
 • Thiết kế âm thanh
 • Xuất phim
 • Bỏ phim vào ổ đĩa hoặc các công cụ khác

C. Preparation

The only work to begin prior to the Official Time Period is:

 • Organizing Crew
 • Organizing Cast
 • Securing Equipment


D. Footage

All footage must be shot within the Official Time Period of the project.

Animation and special effects are permitted, but must be created during the Official Time Period.

No stock footage or footage shot or created at another time may be used unless the footage is part of a post-production effect or on a background monitor, i.e., a television, as long as the team has rights to the stock footage and the stock footage is placed over or under footage that is shot within the Official Time Period. Allowable stock footage includes bullets, fires, explosions, chromakeyed backgrounds, etc., but stock footage of people or other performers is not allowed.

Pre-made sequences or compositions that are available to all via purchase or download are permitted if a majority of frames contain content (e.g., text or images) created within the Official Time Period. The pre-made portion of the sequence may not include people or other performers.

Still photographs are permitted, provided that the team has the rights to them. The photos do not need to be created during the Official Time Period; however, stills created outside of the Official Time Period may not be used in sequence to create the illusion of motion.

Permissible stock footage, permissible pre-made sequences, and still photographs must all be accompanied by a Materials Release demonstrating that the team has rights to use them.


E. Kickoff Event

To be officially eligible for competition:

 • The Team Leader must e-mail to the ANIMATION organizers a completed copy of the Team Leaders Agreement before the Kickoff Event. A team may not participate without submitting this agreement.
 • Each eligible team will then receive a Kickoff e-mail at 7:00pm their local time on [project:filming-starts-date]. The Kickoff e-mail will contain two genres from which to choose. Teams may choose either genre for their film. In addition, the line of dialog, character, and prop (required elements) will also be in the Kickoff e-mail.
 • Each team’s film must be in one of the two genres and all of required elements must be included for the film to be eligible for competition.

F. YẾU TỐ BẮT BUỘC

Các nhóm tham gia sẽ được yêu cầu sử dụng các chi tiết bắt buộc phải xuất hiện trong bộ phim bao gồm một thể loại phim, một nhân vật, một đạo cụ và một dòng thoại.

 • Nhân vật bắt buộc phải được nhìn thấy rõ trong bộ phim và phải có cảnh quay rõ ràng hoặc thể hiện bằng nội dung cho khán giả hiểu được Nhân vật đó là ai.  Tên của nhân vật bắt buộc không cần thiết phải được nói ra hoặc viết bằng chữ trên phim.
 • Đạo cụ bắt buộc phải xuất hiện trong cảnh phim. Một tấm ảnh chụp đạo cụ cũng sẽ được chấp thuận.
 • Lời thoại bắt buộc phải sử dụng đúng nguyên văn. Có thể bằng hình thức nói, hát hoặc viết ra. Có thể được thể hiện bằng ngôn ngữ khác, nhưng phải được dịch ra nếu phim không thể hiện rõ ràng đó chính là dòng thoại đã quy định.
 • Để đủ điều kiện trở thành Phim Dự thi chính thức, phim của mỗi nhóm phải được làm theo thể loại đã được chọn và phải thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu trên bao gồm cả giới hạn thời gian chính thức trước phần credit phim.

See Also

G. Volunteers

All cast and crew must be volunteers.

Out of utmost caution during these difficult pandemic times, your team is limited to those people you live with and/or anyone you partner with remotely. Health and safety are paramount.


H. MÁY QUAY

Không có giới hạn số lượng máy quay.


I. BẢN QUYỀN ÂM NHẠC

Các nhóm tham gia dự thi được khuyến khích cộng tác với các tác giả hoặc nhạc sĩ để viết kịch bản hoặc làm nhạc nền cho phim. Các nhóm được phép sử dụng các bản nhạc đã thu âm trước; tuy nhiên, bất cứ đoạn nhạc nào được sử dụng trong phim phải được cho phép và các nhóm sẽ phải đưa ra giấy tờ chứng thực được phép sử dụng những đoạn nhạc đó. Cũng như âm nhạc, các nhóm cũng được sử dụng những đoạn hiệu ứng âm thanh thu trước nhưng phải có giấy tờ cho phép sử dụng. 

Chú ý: Các bài hát cải biên (ví dụ: sử dụng tác phẩm đã được biết đến từ trước kết hợp với ca từ hoặc âm nhạc đã sửa đổi lại) cũng sẽ không được sử dụng trong phim nếu đoàn làm phim không có giấy tờ chứng thực được quyền sử dụng bài hát gốc của người sở hữu bài hát đó. Điều khoản này áp dụng không ngoại lệ với tất cả các bài hát cải biên cho dù bài hát đó được phép sử dụng tự do như trong luật bản quyền của Mỹ, của Việt Nam cũng như quốc tế.

See Also

J. ĐỘ DÀI PHIM

Các bộ phim đã hoàn thành bắt buộc phải có độ dài tối thiểu là 2 phút đến tối đa là 5 phút – không bao gồm phần giới thiệu danh sách đoàn làm phim. Nói cách khác, độ dài phim bắt đầu sau phần mở đầu yêu cầu của 48HFP và kết thúc trước phần credits cuối phim. Phần mở đầu và phần kết thúc credits không được tính vào thời gian 2 phút. Phim không được dài hơn 5 phút. Dự án 48 Giờ có quyền cắt bớt bất kì bộ phim nào vượt quá giới hạn thời gian để phục vụ cho việc công chiếu.


K. CREDIT PHIM

Phần mở đầu yêu cầu:

Trước khi kết thúc phần mở đầu để bắt đầu phim, nên có các yếu tố...

 • 5 giây màn hình đen
 • Dòng tiêu đề với: tên đội, tiêu đề, thể loại và ngày tháng
 • Phần mở đầu animation chính thức của 48HFP – HOẶC tiêu đề: Phim này được làm cho Dự án Làm phim 48 Giờ Việt Nam 2020. www.48hourfilm.com.
 • 2 giây màn hình đen

Phim cần phải tuân theo các yêu cầu trên.

Credits đầu phim

Sau 2 giây màn hình đen, một số phim bắt đầu với phần credits mở đầu. Điều này không được khuyến khích, nhưng nếu bạn sử dụng cách đó, vui lòng lưu ý phần mở đầu credits sẽ được coi là một phần của bộ phim, do đó sẽ tính vào phần tối đa 7 phút.  Thêm vào đó, nếu phim của bạn có phần mở đầu nhiều hơn là dòng chữ tên phim (ví dụ: thêm Tên đạo diễn, diễn viên, v.v), bạn phải tuân thủ theo những điều sau đây:

 • Dòng chữ TÊN NHÓM trân trọng giới thiệu xuất hiện ngay theo sau dòng Dự án Làm phim 48 Giờ Việt Nam hoặc
 • Dòng chữ Dự án Làm phim 48 Giờ Việt Nam xuất hiện ngay theo sau Tựa đề phim của bạn

Lưu ý: Dự án Làm phim 48 Giờ Việt Nam không được viết trong ngoặc kép và có thể được viết bằng chữ thường (tức là: “dự án làm phim 48 giờ Việt Nam”)

Credits cuối phim

Phần credit cuối phim chỉ được dài tối đa 60 giây. 60 giây này không bị tính vào độ dài của bộ phim. (Điều này có nghĩa là một đoạn phim dài 5 phút, thêm vào phần credit 60 giây, vậy tổng độ dài phim tối đa là 6 phút). Dự án 48 Giờ có quyền cắt bớt bất kì bộ phim nào vượt quá giới hạn thời gian để phục vụ cho việc công chiếu.


Kết thúc phần credit phim, bắt buộc phải xuất hiện dòng chữ: “Bộ phim này được thực hiện cho Dự án Làm phim 48 Giờ Việt Nam 2020. www.48hourfilm.com

Phần chèn mở đầu và credits khi sau cuộc thi kết thúc

Đối với bất kỳ buổi chiếu phim, online hoặc các loại hình khác trong tương lai, bộ phim nên giữ lại phần tiêu đề đầu phim: Bộ phim này được thực hiện cho Dự án Làm phim 48 Giờ Việt Nam 2020. www.48hourfilm.comL. Required Media Formats

If your film does not conform to the submission requirements listed below, it may be disqualified. Also, if your film cannot be viewed on ANIMATION equipment, it may be disqualified.

The maximum accepted file size is 2GB.

Your film must be submitted in one of the following formats:

 • Preferred: H.264 encoded .mp4
 • Alternate formats: self-contained Quicktime .MOV or Windows .AVI (no proprietary codecs)

M. Submission Notes

 • The Team Leader for each registered team will receive an e-mail with instructions on how to properly submit their film. It is the responsibility of the Team Leader to ensure submission information is passed along to the team member(s) who will be performing the upload.
 • Films are submitted by uploading them to an online location.
 • We recommend that you make sound levels relatively even throughout your film.

N. Production Documents

Each team must secure releases for talent, crew, music and locations (and any other applicable releases), which must be turned in to the project organizers with the finished film/video. The film/video will not be eligible for competition before the 48x2 Animation Project Organizers receive the signed releases.

O. GIẤY CAM KẾT

Người tham gia phải nộp kèm bản Giấy cam kết yêu cầu cùng với bộ phim hoàn chỉnh, chứng nhận đã hoàn thành toàn bộ phim đúng theo tất cả các Quy định chính thức.


P. TƯ CÁCH THAM GIA

Để có đủ tư cách tham gia Dự án, Phim dự thi phải do chính người tham gia thực hiện, không có sự can thiệp của bất kì một bên thứ ba nào; có nội dung phù hợp với công chúng (Ví dụ: không được có các chi tiết mang tính khiêu dâm hoặc khiếm nhã, không đứng đắn); không được sử dụng các tài liệu từ các nguồn thông tin khiêu dâm; không sử dụng những phát biểu mang tính bôi nhọ bất cứ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân nào; không được xâm phạm quyền riêng tư của bất cứ cá nhân nào cũng như quyền bảo mật thông tin và các quyền khác của các doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân; không được vi phạm luật pháp và các quy định của chính phủ dưới mọi hình thức; không được xâm phạm các yếu tố về bản quyền (mà không thuộc quyền sở hữu của người đăng ký thi cũng như của Dự án Làm Phim 48 Giờ).

Phim dự thi được xem là vi phạm các điều khoản bị cấm hoặc không phù hợp bởi Dự án Làm Phim 48 Giờ sẽ được xem là không phù hợp và bị loại. Dự án Làm Phim 48 Giờ có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng để xác định những Phim dự thi hợp lệ. Dự án Làm Phim 48 Giờ cũng có quyền từ chối trình chiếu phim hoặc đặt những thông báo tại buổi công chiếu liên quan đến nội dung của phim. Dự án Làm phim 48 Giờ có toàn quyền thay đổi bộ phim bằng cách xóa bỏ những nội dung xúc phạm hoặc phỉ báng.Q. Official Film Entry

To be certified as an Official Film Entry, each participating group's film/video production must follow all rules herein. The 48x2 Animation Project Organizers reserve the right to make available to the judges and for online Audience Choice voting only certified Official Film Entries.

R. SẢN PHẨM DỰ THI KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI

Sản phẩm dự thi (bao gồm phim và giấy tờ tài liệu) sẽ không được hoàn trả lại.


S. Disqualification

48HFP and Project Parties may, in their sole discretion, disqualify Entries deemed to be inappropriate or otherwise non-compliant.

All participating teams (team leaders, team members and team fans) must adhere to all rules regarding filmmaking competition and online Audience Award voting.


T. Official Winner

All certified "Official Film Entries" are eligible to compete for the title of "Best Film" of the 48x2 Animation Project.

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ