Luật cuộc thi Toàn Cầu


1. Eligibility

The 48x2 Animation Project is open to filmmakers around the world. In the United States, the Team Leader must be a legal resident or legal visitor of the United States or the District of Columbia. The following are not eligible: employees, contractors, directors and officers of 48 Hour Film Project, Inc. (48HFP), or the 48x2 Animation Project (ANIMATION), its parent, subsidiaries and affiliated companies, distributors, web design, advertising, fulfillment, judging and Project agencies involved in the administration, development, fulfillment and execution of this Project (collectively, Project Parties), and the immediate family members of each (spouse, parent, child, sibling, grandparent, and spouse or step of each) and those living in their same households (those persons whether related or not who live in the same residence for at least three months during the twelve-month period preceding the start date of the Project). Outside of the United States, residency requirements may vary. Void where prohibited.


2. To Enter

To register for the 48 Hour Film Project in the United States, follow the instructions found at http://www.48hourfilm.com/animation . Registration is based on a first-come first-served basis and space is limited. Registration fees (per team) are as follows: Early Registration $70; Regular Registration $85; Late Registration $95. See website for deadlines. Registration ends the day before competition begins.


3. Official Filmmaking Period

The 48x2 Animation Project will commence on a Wednesday and end on the following Sunday as announced on the 48x2 Animation Project website.

4. Refunds

If a team (Entrant) must withdraw from the 48x2 Animation Project, the team will receive a full refund minus a $20 processing fee. Please request your refund by going to: https://survey.zohopublic.com/zs/7SB3uM


5. ĐỐI TƯỢNG TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Đội tham gia nên xem xét việc có ít nhất một thành viên của đội đủ mười tám (18) tuổi trở lên. Bất kì sự tham gia nào của thành viên dưới mười tám (18) tuổi nên cần được sự cho phép bằng văn bản của cha mẹ hoặc người bảo hộ.


6. BẢN CAM KẾT TRƯỞNG NHÓM

Đội dự thi sẽ được yêu cầu ký vào bản Cam Kết Trưởng Nhóm của Dự án Làm phim 48 Giờ. Nếu Nhóm trưởng dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp bắt buộc phải thay mặt ký đại diện.

Để thỏa mãn điều kiện tham gia Dự án, những người tham gia phải đọc và đồng ý với mọi điều khoản trong Cam Kết Của Trưởng Nhóm, trong đó quy định các quyền của người tham gia 48HFP liên quan đến sử dụng sản phẩm dự thi bởi 48HFP. Sản phẩm dự thi không bao gồm tất cả các thông tin cần thiết và tuân thủ các yêu cầu nói trên và sau đây sẽ được coi là hiệu lực và sẽ không được xem xét trong Dự án Làm phim 48 Giờ.


See Also

7. CHI PHÍ SẢN XUẤT

Mọi chi phí liên quan tới quá trình thực hiện sản phẩm dự thi của người tham gia là trách nhiệm của người tham gia.


8. LUẬT CHẤM ĐIỂM SẢN PHẨM DỰ THI

Việc chấm điểm sản phẩm dự thi sẽ được tuân theo các hạng mục bên dưới.


9. Kickoff Event

Entrants must provide a valid email address to which the 48x2 Animation Project organizers will send the official competition assignment.


10. Basic Requirements of the Project

Entrants must adhere to the official ANIMATION Filmmaking Rules. In addition, in the Kickoff Email, Entrants will receive an assignment and be given 4 days to make a video (an Entry). See www.48hourfilm.com/animation for details.


11. Project Terms of Submission

By submitting an Entry into this 48x2 Animation Project, each Entrant warrants and represents that the Entrant owns all rights to the Entry he/she is entering in this Project, including, without limitation, the video or digital recording, and the performance contained in each Entry, with the exception of any assets provided by the "48HFP/ANIMATION" for use by Entrants in connection with this Project. Each Entrant further warrants and represents that the Entrant has obtained permission from each person who appears in the Entry to grant the rights to the Project Parties described in these Official Rules, and will submit copies of such permissions to the Project Parties. By submitting an Entry, Entrant agrees to the Official Rules, and further agrees to indemnify and hold the 48HFP and ANIMATION, Project Parties and their respective affiliates, officers, directors, agents, co-branders or other partners, and any of their employees (collectively, the Project Indemnitees), harmless from any and all claims, damages, expenses, costs (including reasonable attorneys' fees) and liabilities (including settlements), brought or asserted by any third party against any of the Project Indemnitees due to or arising out of the Entrant's Entry materials in this Project, or the Entrant's conduct during and in connection with this Project, including but not limited to trademark, copyright, or other intellectual property rights, right of publicity, right of privacy or defamation. Entrant agrees to release, indemnify and hold harmless "48HFP" and "ANIMATION" and the Project Parties from any and all claims that any advertising, presentation, web content or any other material subsequently produced, presented, and/or prepared by or on behalf of "48HFP" or the Project Parties infringes on the rights of Entrant's work as contained in any Entry.

12. Địa điểm

ANIMATION là một cuộc thi trực tuyến. Do đó, người tham gia có thể ở bất cứ nơi nào mà việc tham gia trực tuyến được cho phép và hợp pháp. Người đăng ký sẽ nhận được thông tin về đề bài và yêu cầu chính thức qua email vào thứ Sáu.


13. CHỈ ĐỊNH NHÓM TRƯỞNG

Mỗi nhóm khi tham gia cần chỉ định một (1) người làm đại diện nhóm tham gia Dự án Làm phim 48 Giờ, thay mặt nhóm chấp nhận các Quy Định Chính Thức, ký tên vào Cam Kết Của Trưởng Nhóm và thay mặt nhóm nhận giải thưởng. 48HFP cùng các bên của Dự án không chịu trách nhiệm về những tranh chấp giữa các thành viên của nhóm phát sinh từ/hoặc liên quan đến Dự án.


14. Selection of Winners

Entries will be judged by a process in which qualified panels of judges will evaluate the eligible entries based on the following judging criteria:

  • Artistic Merit (e.g., Story, Creativity, Entertainment Value) (45%)
  • Technical Merit (30%)
  • Adherence to the Assignment (25%)

In addition, there will be an online Audience Award, full voting rules will be posted on www.48hourfilm.com/animation.


15. 48x2 Animation Project Winner

The Top Entry from all eligible submissions will be declared the winner. In the event of a tie, the tie will be broken based on the highest score in the first Judging Criteria, continuing thereafter to each Judging Criteria in order, as needed to break the tie. Entrants agree that the 48HFP has the sole right to decide all matters and disputes arising from this 48x2 Animation Project and that all decisions of 48HFP are final and  binding.


16. Winner's Prize

The top Entry will be screened at Filmapalooza, the Annual 48 Hour Film Project, Inc. Awards Weekend (date and location to be announced). In addition, the winning film will be screened at the 48HFP's annual showcase at the Cannes Film Festival Short Film Corner.


17. ĐIỀU LỆ CHUNG

Bằng việc tham gia, các đội đã đồng ý với các Quy Định Chính Thức này và bị ràng buộc về tất cả các điều khoảnDự án Làm phim 48 Giờ được điều chỉnh bởi pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và tất cả các khiếu nại phải được giải quyết bằng phương pháp hòa giải, nếu không sẽ được giải quyết bởi Tòa án Kinh tế TPHCM.


18. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ PHÁT HÀNH

48HFP hay Các bên liên quan trong Dự án sẽ không phải chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý về sự tham gia/ hay cố gắng tham gia vào Dự án Làm phim 48 Giờ, có khẳ năng/ hay không có khẳ năng đăng lên hay tải về những thông tin liên quan đến việc tham gia vào Dự án. 48HFP hay các bên liên quan đến Dự án không phải chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý liên quan đến vấn đề kỹ thuật hay hỏng hóc kỹ thuật xuất hiện liên quan đến các vấn đề sau làm ảnh hưởng đến hoạt động của Dự án: lỗi của phần cứng hay phần mềm, lỗi của vi tính, điện thoại, đường truyền cáp, vệ tinh, mạng, điện tử, thiết bị không dây hay kết nối internet hay các lỗi về liên lạc trực tuyến, các lỗi hay giới hạn trong các dịch vụ internet, máy chủ, dẫn đến lỗi đường truyền; email không nhận và gửi được, mất, chậm trễ, hay ảnh hưởng đến đường truyền email, không vào được trang web toàn bộ hay một phần của trang web đó vì lý do nào đó, nghẽn mạng do internet hay do website, sự can thiệp của người hay vật không được cho phép liên quan đến dự án bao gồm giới hạn, hack, trộm, virus, gây lỗi, hay phá hoại ở mọi khía cạnh của Dự án, làm mất, thiếu, sai và không và được của một tài khoản email. 48HFP và Các bên liên quan của Dự án không chịu trách nhiệm về việc cá nhân bị thương tích hay tài sản bị hỏng hóc, mất mát hay tất cả những trường hợp ảnh hưởng tới người dùng hay những thiết bị vi tính của họ khi tham gia vào Dự án, việc sử dụng website hay tải về những thông tin từ website. Khi tham gia vào Dự án, Người tham gia tham gia đồng ý cho phép, bồi thường và đảm bảo rằng 48HFP và các bên liên quan đến Dự án không bị nguy hại từ những việc mất mát hỏng hóc hay nghĩa vụ pháp lý xuất hiện hay liên quan đến việc tham gia của nười tham gia đó vào Dự án.


19. NGƯỜI THẮNG CUỘC

Danh sách Người thắng cuộc sẽ được tìm thấy tại www.48hourfilm.com/vietnam


20. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

The 48 Hour Film Project, Inc., P.O. Box 40008, Washington, DC 20016.

Tại Việt Nam, công ty Capital Studio và HKFilm đại diện tổ chức.

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ