Giấy tờ Dự án Làm phim Hài 48 giờ

Nếu bạn muốn trở thành một nhà làm phim thành công, bạn phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ!!!

Các giấy tờ là một phần quan trọng của quá trình làm phim. Nếu không có tất cả các giấy tờ liên quan thì bộ phim tuyệt vời của bạn có thể dính vào các vấn đề pháp lý và / hoặc không được trình chiếu. Chúng tôi có tất cả các giấy tờ mẫu mà bạn cần. Hãy bắt đầu bằng cách xem kỹ các luật và Câu hỏi thường gặp.


Luật Luật cuộc thi Câu hỏi thường gặp


Thời điểm Nộp phim Dự án Làm phim Hài 48 giờ

Bản cam kết trưởng nhóm phải được nộp tại Lễ khai mạc. Các giấy tờ còn lại cùng với phim của bạn sẽ được nộp tại buổi Lễ nộp phim - Trong phong bì chính thức được cung cấp cho bạn tại lễ khai mạc. Một số giấy tờ có thể nộp trực tuyến.Giấy tờ chưa hoàn tất

Chúng tôi vẫn đang hoàn tất các giấy tờ chính thức cho Dự án Làm phim 48 Giờ năm 2023. Các giấy tờ sẽ sớm được đăng tải.


Lên kế hoạch

Tất cả các tác phẩm sáng tạo phải được thực hiện trong thời gian làm phim chính thức; Tuy nhiên, bạn có thể hoàn thành một số các giấy tờ  trước thời hạn.

Danh sách thành viên và Bản Cam kết trách nhiệm pháp lý

Cho các thành viên trong nhóm của bạn ký các giấy tờ liên quan trước - sau đó bạn không phải lo lắng về nó trong thời gian gấp rút.

Lưu ý: Biểu mẫu này giúp bảo vệ bạn, trưởng nhóm, cũng như 48HFP.

Nhạc sĩ trong nước

Một số nhạc sĩ, ban nhạc và nhà soạn nhạc trong nước có thể sẽ cho bạn dùng sản phẩm của họ vào phim bởi vì họ có thể muốn giới thiệu tài năng của họ đến cộng đồng làm phim trẻ.

Creative Commons

Bạn có thể sử dụng âm nhạc hoặc tư liệu dưới dạng Attribution license. Đây là giấy phép CC duy nhất phù hợp với điều kiện của 48HFP.

Lưu ý: Giấy phép Creative Commons thuộc dạng Non-commercial hoặc Sharealike đều KHÔNG phù hợp với Bản cam kết Trưởng nhóm và vì vậy sẽ KHÔNG được phép sử dụng.

Tìm kiếm Địa điểm

Bạn được phép tìm kiếm địa điểm để quay trước khi bắt đầu cuộc thi. Điều này có thể hữu ích trong việc viết cốt truyện. Sẽ dễ dàng hơn để bạn viết một cốt truyện khi bạn biết bạn có thể quay ở đâu.

Giấy phép Quay phim

48HFP không yêu cầu giấy phép quay phim, tuy nhiên, một số thành phố sẽ yêu cầu giấy phép tùy theo địa điểm.

Gợi ý: Cục điện ảnh là địa điểm thích hợp để tìm hiểu những gì được phép và không được phép ở thành phố của bạn.


Bộ giấy tờ này được chuyên sử dụng cho các bộ phim thuộc Dự án Làm phim 48 Giờ


Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ