Tiêu chí Chấm điểm Thử thách làm phim 48 giờ toàn cầu

Hội đồng ban giám khảo của chúng tôi bao gồm các nhà phê bình phim, nhà sản xuất, diễn viên và các nhà làm phim khác.

Tiêu chí chấm điểm dành cho bộ phim hay nhất

  • Giá trị nghệ thuật  (ví dụ: câu truyện,  khả năng sang tạo, tính chất giải trí) - 45%
  • Kỹ thuật chuyên môn -30%
  • Sự theo sát yêu cầu -25%

Giải thưởng bình chọn của khán giả

Tất cả phim, đúng và trễ giờ, đều có cơ hội cho giải thưởng Bình chọn của khán giả, sẽ được quyết định bằng việc bỏ phiếu tại buổi trình chiếu phim ở mỗi thành phố.

Bạn mới biết đến 48 Giờ?


Grand Prize Winner Thử thách làm phim 48 giờ toàn cầu

The overall Thử thách làm phim 48 giờ toàn cầu winner will be screened at our Awards Ceremony at Filmapalooza 2023 and they will receive:

  • A Trophy
  • $500 USD Cash Prize
  • A Special Screening at the Cannes Film Festival Short Film Corner

Cannes Film Festival

Each year we take a selection of our Top Films to the Cannes Film Festival Short Film Corner where we have a special screening.

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ