Năm 2011 Tìm hiểu Cuộc thi

 

mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:

margin;mso-element-top:2.05pt;mso-height-rule:exactly">Dự án Làm phim Xanh 48

giờ thách thức các nhà làm phim tạo nên một tác phẩm xoay quanh những vấn đề

về môi trường.

 

Lưu ý:

 

Dự án này hiện không

được diễn ra. Bất kỳ cuộc thi nào đang diễn ra mà bạn gặp phải với một tên

tương tự đều được điều hành hoàn toàn độc lập với 48HFP bởi một tổ chức hoàn

toàn khác.


Các thành phố tham gia

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ