Ho Chi Minh City & Hanoi, Vietnam 29 - 31 Tháng 10 2010

Thông báo người Thắng cuộc

Sau rất nhiều thảo luận, giàn BGK tài năng đã chọn ra danh sách các bộ phim thắng giải của năm. Xin chúc mừng tất cả các nhà làm phim và các đội đã tham gia. Chúng tôi vui mừng được công bố người thắng cuộc.

Chiến thắng đã thuộc về đội [winfilm:team-label] với danh hiệu Phim Xuất sắc nhất 2010. Phim thắng cuộc [winfilm:label] sẽ đại diện Ho Chi Minh City & Hanoi tranh tài với các đối thủ từ các thành phố khác trên thế giới tại Filmapalooza 2011.


2010 Danh sách Phim


    Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

    Bản quyền © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ