Ho Chi Minh City & Hanoi, Vietnam 4 - 6 Tháng 11 2011

Và… Phim đã hoàn thành xong Chúc mừng các nhà làm phim Ho Chi Minh City & Hanoi!

Vào ngày Sunday, November 6, tại Ho Chi Minh City & Hanoi các đội đã nộp những thành phẩm của cuối tuần đầy máu, mồ hôi và nước mắt - một bộ phim hoàn chỉnh! Chỉ vài ngày trước, tất cả những gì ta có là ý tưởng và bây giờ chúng đã thành hiện thực.

Hãy chắc chắn bạn sẽ không bỏ lỡ phim của mình tại các buổi công chiếu phim!


Nhóm đã đăng kí

 • 2448 Nikita NhÆ° Quỳnh Nguyá»…n
 • 29 Bá HÆ°ng Lê
 • 3 thằng bạn Lộc Lưu Phúc
 • 31 AND MORE Luân Nguyá»…n
 • 57 Bananas Nick M
 • 5Films Hồ Xuân Phú
 • 7122 Nguyen Thao
 • B.0.7 Studio Trí TrÆ°Æ¡ng
 • Beanshine Animation Duy Lê
 • Beef noodle Cong Nguyen
 • Big Smoke Production Quốc Hùng Trần
 • Bậc Thềm Cường Nguyá»…n
 • Bọ Hung (BH media) Theron Nguyá»…n
 • CCDfilm Cao Cường Đặng
 • Chú Tễu Nhat Linh Phan Gia
 • Cơn Lốc Holy Thắng
 • DAI NHAN PHI HAI TRAN VAN
 • Dotfeel Trần Ngô Định Công
 • Dreambox Riku Nguyá»…n
 • F Film An Trần
 • FEFAFILM Giang Le Binh
 • FIREWORKS - PHÁO HOA VÕ QUỐC THÀNH - NGUYÊN NHUNG VÕ - NGUYÊN
 • Fast Food Films Ngọc Quốc Khánh Tạ
 • Free Filmers Trung Vu Le
 • Friends Production Vivi Vu
 • Friends of Fast Food Films Nhật Bành
 • Fu Production Minh Đức TrÆ°Æ¡ng
 • Go Get It! Trọng Danh Phạm
 • Green Pin Wheel Trần Minh Bảo Quốc
 • HAP Alec Gorman S.
 • Happiness Korean Woo Jin Jeong
 • Harley Hiệp Nguyễn
 • Hâm entertainment Khánh Tân Trần
 • Ice Cream Buffet -1+3 Peter Delinicolas
 • Juice Hayden Lowry
 • K.A.T Duy Đàm PhÆ°Æ¡ng
 • K9 Nguyá»…n Hữu Duyên Hạ
 • KB Nguyá»…n Vinh Quang Nguyá»…n
 • KHUAY KHOA FILMS K' Nu
 • KonChim Pictures Hoàng Nguyá»…n
 • Light Road Minh Đạo Nguyá»…n
 • Lived Devil Khoa Tran
 • Loom Production Duy Lâm Lê
 • Louch'Bem Films Louch'Bem Films
 • Luxubu Hoàng Linh LÆ°u
 • MOWO Vân Luk
 • NCT Film Nam Đỗ
 • Obs Crue Tony Le
 • PASSIO Song Phuong Oanh Hoang
 • Perfume Võ Tố Nhi Võ
 • Professional Amateurs James Cullen
 • Rice and beans Toan Minh Nguyen
 • Sagas Studio Vu Quach
 • SaiGon Rangers Đức Nguyễn Thái Thiên
 • Splashes Le Thi Phuong Thao
 • Super Red Minh Nguyen Tang
 • The Pink Rabbit Michelle Fallon
 • Thợ Săn Hà Giang Lê
 • Tomo Quỳnh TrÆ°Æ¡ng
 • Tra Da Prod. Minh Pham
 • UNIX Production Duy Hùng Ngô
 • Unclassified Geeks Michelle HUYNH
 • Uncles, Inc. Max Murta
 • Undergrounderz TroÌ£ng Nghĩa Mai Phước
 • Unstopcable Me Bảo Thiên Huỳnh
 • Veterans of K6 Trọng LÆ°Æ¡ng Đức
 • Vuông Production Hiếu Nguyá»…n Phan
 • Word Up Nick Ross - Vu Ha Kim Vy
 • Yamakasi Nguyen Huu Thuy Kha
 • Yeti Tsering Gyalthang
 • Young Media Đình Hiền Trần
 • Z.O.D.I.A.C Linh Lan Nguyễn Trần
 • Zion Đặng Ái CÆ¡
 • koifilm Khuyen Tran Ngoc
 • nghethuat.tv Bảo Toàn Tiêu
 • saigon power tung son nguyen
 • tHInking Keng Link
 • wander film wander film wander film
 • yahoooo Minh Khoi Lam

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ