Liên hệ với Chúng tôi Ho Chi Minh City & Hanoi, Vietnam

Ho Chi Minh City & Hanoi, VN Đăng kí nhận Email

Để nhận những thông tin mới nhất về Dự án Làm phim 48 giờ, đăng kí tại đây để nhận tin tức mỗi tháng và tham gia vào danh sách email của thành phố của bạn.

Join Our Email List

Giúp đỡ tại chỗ

Liên hệ với Ban tổ chức của thành phố bạn để có câu trả lời nhanh nhất. BTC có thể giúp bạn hiểu mọi thứ hoạt động như thế nào và trả lời các câu hỏi liên quan tới sự kiện trong thành phố của bạn. Hãy chắc chắn câu hỏi bao gồm tên bạn và tên nhóm nếu có thể.


Email cho BTC tại Thành phố của bạn

Liên hệ với Ban tổ chức của thành phố bạn để có câu trả lời nhanh nhất. BTC có thể giúp bạn hiểu mọi thứ hoạt động như thế nào và trả lời các câu hỏi liên quan tới sự kiện trong thành phố của bạn. Hãy chắc chắn câu hỏi bao gồm tên bạn và tên nhóm nếu có thể.

  hochiminhcity@48hourfilm.com

Bạn mới biết đến 48 Giờ?


48 Hour Film Project
P.O. Box 40008
Washington, DC 20016

Tài liệu trực tuyến

Bạn có biết cách tìm các thông tin liên quan đến thắc mắc của bạn trên website này không?


Bạn cần biên lai xác nhận đăng kí?

Nếu bạn không nhận được xác nhận đăng ký qua email, hãy quay lại hệ thống đăng ký và kiểm tra. Nếu bạn cần giấy biên nhận cho hồ sơ của bạn, bạn có thể tải xuống ở đây.

Lưu ý: Biên lai và việc xác nhận đăng ký tại các địa điểm quốc tế có thể mất vài ngày. Bạn cũng có thể gửi email cho Nhà sản xuất Thành phố của bạn để biết thêm thông tin.


Email quan trọng

Thắc mắc Website
Bạn có vấn đề với website hoặc đăng kí thông tin dự thi? Hãy liên hệ với chúng tôi tại hochiminhcity@48hourfilm.com (Việt Nam).
web@48hourfilm.com
Yêu cầu hoàn lệ phí
Bạn cần hoàn lệ phí? Việc hoàn lệ phí sẽ phụ thuộc vào thời gian bạn yêu cầu. Vui lòng cung cấp tên thành phố và tên đội trong email của bạn và gửi đến hochiminhcity@48hourfilm.com (Việt Nam).
QUY ĐỊNH HOÀN LỆ PHÍ THAM DỰ

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ