Featured Films Ho Chi Minh City & Hanoi, Vietnam

"Đời dắt chó" by FGS (HCM) Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2018

Phim kể về người đàn ông thừa kế 3 đời dắt chó truyền thống cho đến ngày phải đối mặt với sức mạnh công nghệ và nguy cơ mất việc.

Local Awards
  • Best Film 3rd Place
  • Sử dụng Nhân vật Xuất sắc nhất

Wayless Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2018

VỌNG Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2018

Đời dắt chó Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2018

Nháy nháy Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2017

NẾU ĐỂ ĐƯỢC YÊU ? Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2014

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ