Featured Films Ho Chi Minh City & Hanoi, Vietnam

"THƯƠNG NGƯỜI ĐÃ CŨ" by After3Years (HCM) Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2019

Cảm xúc của một mối quan hệ không rõ ràng (FWB) ở đó chàng trai đã phá vỡ luật chơi muốn biến nó thành tình yêu còn cô gái Nguyễn Anh lại không sẵn sàng cho một tình yêu sau lần tan vỡ đau đơn.

Local Awards
  • Audience Award
  • Sử dụng Lời thoại Xuất sắc nhất

LƯ ĐỒNG Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2020

Bi, không sợ nữa! Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2019

Đông (Freeze) Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2019

Đồng vị Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2019

Angel's Voice Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2019

THƯƠNG NGƯỜI ĐÃ CŨ Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2019

Wayless Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2018

VỌNG Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2018

Đời dắt chó Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2018

Nháy nháy Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2017

NẾU ĐỂ ĐƯỢC YÊU ? Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2014

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ