Rút thăm thể loại Cách thức thi

Genre Requirement 48 Hour Film Project

At the Kickoff Event each team is assigned TWO genres.

There are 30 different genres—ranging from the classic (e.g., Comedy, Drama) to the more specialized (e.g., Fish Out of Water, Silent Film).  At the Kickoff Event each team will be assigned two genres - one from Group #1 and one from Group #2 as listed below. Your film must be true to one of the genres you are assigned.  It might be your team’s most difficult decision of the weekend.

You may be creative and combine genres, provided that one of your assigned genres is clearly present.  And remember: no trading with other teams!

Got it all? Well, be warned... We switch up the options each year - just to keep you on your toes!!

Bạn mới biết đến 48 Giờ?

Yếu tố bắt buộc

Ngoài việc bốc thăm một thể loại, mỗi đội sẽ được chỉ định một nhân vật, một đạo cụ và một dòng thoại tại Lễ Khai mạc.

thông tin khác

Phối hợp nhiều Thể loại

Bạn có thể phối hợp nhiều thể loại (như phim câm hài) - tuy nhiên, thể loại chính thức vẫn phải được thể hiện rõ hơn trong phần phối hợp.

Tuân thủ theo Đề bài

Bạn có biết phần cơ bản của việc chấm điểm phim là việc tuân thủ theo đề bài? Điều này bao gồm thể loại phim và các yếu tố bắt buộc. 


Thể loại Nhóm #1: 2020 48 Hour Film Project

Phim Anh hùng
Phim Chính kịch
Phim Du hành thời gian
Phim Gia đình
Phim Hài kịch châm biếm
Phim Hành động/Phiêu lưu
Phim Khoa học viễn tưởng
Phim Kinh dị/Hồi hộp
Phim Thần bí
Phim Tình cảm
Phim Tưởng tượng
Phim hài
Phim kinh dị
Phim về Phụ nữ thông tin khác
Phim về Tình bạn

Thể loại Nhóm #2: 2020 48 Hour Film Project

Food Film
Phim Ca nhạc
Phim Câm thông tin khác
Phim Hài bất ngờ
Phim Noir
Phim Trưởng thành
Phim Viễn Tây
Phim Võ thuật
Phim về Khí hậu
Phim về Kỳ nghỉ
Phim Đường trường
Politics Film thông tin khác
Soap Opera/Telenovela
Subculture Film
Tragedy

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2020 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ