Rút thăm thể loại Cách thức thi

Yêu cầu Thể loại Dự án Làm phim 48 giờ

Có 30 thể loại khác nhau – từ cổ điển (ví dụ: Hài, Kịch) cho

đến chuyên sâu hơn (ví dụ: Fish out of water, phim câm). Tại sự kiện Kickoff, mỗi

đội sẽ được chỉ định hai thể loại – một từ Nhóm 1 và một từ Nhóm 2 như được liệt

kê dưới đây. Bộ phim của bạn phải đúng với một trong những thể loại bạn được chỉ

định.

Bạn có thể sáng tạo và kết hợp các thể loại, miễn là một

trong những thể loại được chỉ định của bạn có mặt rõ rang. Và hãy nhớ rằng: Không

đổi thể loại với các đội khác!

Các bạn đã nắm rõ chưa? Hãy ghi nhớ và làm theo. Chúng tôi

thay đổi các quyết định thể lệ theo từng năm – để hạn chế tình trạng gian lận của

các nhóm.

Bạn mới biết đến 48 Giờ?

Yếu tố bắt buộc

Ngoài việc bốc thăm một thể loại, mỗi đội sẽ được chỉ định một nhân vật, một đạo cụ và một dòng thoại tại Lễ Khai mạc.

thông tin khác

Phối hợp nhiều Thể loại

Bạn có thể phối hợp nhiều thể loại (như phim câm hài) - tuy nhiên, thể loại chính thức vẫn phải được thể hiện rõ hơn trong phần phối hợp.

Tuân thủ theo Đề bài

Bạn có biết phần cơ bản của việc chấm điểm phim là việc tuân thủ theo đề bài? Điều này bao gồm thể loại phim và các yếu tố bắt buộc. 


Thể loại Nhóm #1: 2021 Dự án Làm phim 48 giờ

Phim Anh hùng
Phim Chính kịch
Phim Hài bất ngờ
Phim Hài kịch châm biếm
Phim Hành động/Phiêu lưu
Phim Khoa học viễn tưởng
Phim Kinh dị/Hồi hộp
Phim Noir
Phim Tài liệu giả tưởng
Phim Tình cảm
Phim Tưởng tượng
Phim Viễn Tây
Phim hài
Phim kinh dị
Phim về Phụ nữ thông tin khác

Thể loại Nhóm #2: 2021 Dự án Làm phim 48 giờ

Food Film
Holiday Film
Multi-Generational Film
Phim Ca nhạc
Phim Du hành thời gian
Phim Lịch sử/Thời đại
Phim Thần bí
Phim Thể thao
Phim Trưởng thành
Phim về Học đường
Phim về Tình bạn
Phim Đường trường
Revenge
Soap Opera/Telenovela
Social Commentary

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ