48 Hour Film Horror Comedy Project

Bạn mới biết đến 48 Giờ?

Yếu tố bắt buộc

Ngoài việc bốc thăm một thể loại, mỗi đội sẽ được chỉ định một nhân vật, một đạo cụ và một dòng thoại tại Lễ Khai mạc.

thông tin khác

Phối hợp nhiều Thể loại

Bạn có thể phối hợp nhiều thể loại (như phim câm hài) - tuy nhiên, thể loại chính thức vẫn phải được thể hiện rõ hơn trong phần phối hợp.

Tuân thủ theo Đề bài

Bạn có biết phần cơ bản của việc chấm điểm phim là việc tuân thủ theo đề bài? Điều này bao gồm thể loại phim và các yếu tố bắt buộc. 


Phim Khoa học viễn tưởng: 2021 48 Hour Film Horror Comedy Project

Action Comedy
Buddy Comedy
Mistaken Identity
Musical Comedy
Phim Hài bất ngờ
Phim Hài kịch châm biếm
Phim Tài liệu giả tưởng
Phim hề
Romantic Comedy
Situational Comedy
Sketch Comedy
Spoof / Parody

Phim kinh dị có yếu tố siêu nhiên: 2021 48 Hour Film Horror Comedy Project

Clown
Creepy Kid / Creepy Toy
Curse / Prophecy
Escape Room
Found Footage
Funhouse / Carnival / Freaks
Ghost Movie
Gore / Slasher / Splatter
Gothic / Vampire
Mad Scientist / Frankenstein
Monster / Creature Feature
Undead

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ