Bạn mới biết đến 48 Giờ? Tìm hiểu Cuộc thi

Tìm hiểu thêm về 48HFP

Chào mừng đến với Dự án Làm phim 48 Giờ - cuộc thi làm phim có giới hạn thời gian lớn nhất thế giới - nơi chúng tôi thử thách bạn và nhóm làm phim của bạn thực hiện một bộ phim ngắn trong vòng 48 giờ.

Phần thú vị nhất? Chúng tôi chiếu phim của bạn ngoài rạp... đảm bảo luôn!

Các thành phố tham gia Cuối tuần làm phim

Thi như thế nào?

Các nhóm đã đăng kí tham gia Lễ khai mạc tại thành phố.

Tại Lễ khai mạc:

  • Mỗi thành phố nhận một thể loại cho bộ phim bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên
  • Các yêu cầu bắt buộc sẽ được thông báo - một nhân vật, một đạo cụ và một dòng thoại - mỗi yêu cầu cần bắt buộc xuất hiện trong tất cả các bộ phim

Sau đó là thời gian làm phim! Các nhà làm phim có 48 tiếng để hoàn thành việc viết kịch bản, quay và dựng phim.

Tại Lễ nộp phim, các đội nộp phim kèm với giấy tờ dự thi.


Thứ Sáu Night Kickoff

The 48 Hour Film Project weekend starts on a Thứ Sáu night with the Kickoff Event for your city. At the Kickoff:

  • Each team receives the genre for its film in a random drawing
  • Then the required elements are announced - a character, a prop and a line of dialogue - each of which must appear in all films

Then it is off to the races!!  Filmmakers have just 48 hours to write, shoot and edit their film.

Rút thăm thể loại Yêu cầu Bắt buộc

Film Weekend: 48 Hours of Non-Stop Action

Most teams schedule their weekend like this:

  • Thứ Sáu Night: Writing the script, gathering costumes and props
  • Thứ Bảy: Production - this is the shoot
  • Chủ Nhật: Editing and Dropoff - it’s time to complete your film as the minutes tick down

Luật làm phim Câu hỏi thường gặp

Chủ Nhật Night Dropoff

At the Dropoff Event, teams submit their film along with the required paperwork.  But don’t be late!  One minute late is too late to be eligible for awards - but all films are screened.

Giấy tờ Sản xuất

Phim của bạn trên Màn ảnh Rộng

Đỉnh điểm của toàn bộ công sức của các bạn là phần trình chiếu bộ phim tại một rạp phim. (Tất cả các bộ phim đều được chiếu!)
Các nhà làm phim đều sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm của mình trên màn hình lớn trước các khán giả. Một cơ hội bạn sẽ không muốn bỏ lỡ!

Chấm điểm & Trao giải Sau 48 giờ
Join Our Email List

Ready to Get Started?

1. Tìm theo Thành phố
2. Join Our Email List
3. Put Your Team Together
4. Think of a Team Name
5. Register Your Team

Find Us on Facebook

Don’t forget to join your city’s Facebook page to keep up with the latest news and events.

thông tin khác

Assembling Your Team

You only need a few key people on board to sign up your team. Where can you find other teammates? Friends & Family, Craig's List, Facebook, Twitter!


Networking Events

Your city's webpage will let you know about upcoming networking events - a great place to find teammates.

thông tin khác

SAG-AFTRA Team Members

SAG-AFTRA does allow its members to participate in 48 hour films, but this entails additional paperwork and distribution restrictions.


Nhạc sĩ trong nước

Một số nhạc sĩ, bạn nhạc và nhà soạn nhạc trong nước có thể sẽ cho bạn dùng sản phẩm của họ vào phim bởi vì họ có thể muốn giới thiệu tài năng của họ đến cộng đồng làm phim trẻ.


Phim, phim và nhiều phim hơn nữa

Cho đến nay, đã có hơn 50,000 bộ phim ngắn được thực hiện cho Dự án Làm phim 48 Giờ


Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2020 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ