Đăng kí Dự thi Tìm hiểu Cuộc thi

Tour Dates

Các dự án của 48HFP sẽ diễn ra

trên toàn thế giới vào những ngày cuối tuần từ tháng 3 đến tháng 11.


Cuối tuần làm phim

Những đăng ký hiện tại

Đăng ký bằng cách tìm tên thành phố của bạn bên dưới – cả dưới phần Mở đăng ký và phần Đăng ký sẽ sớm được mở!

Nhấp vào tên thành phố để tìm hiểu thêm về các sự kiện.

Nếu như bạn không tìm thấy tên thành phố của mình, hãy kiểm tra lại danh sách đầy đủ tại Các thành phố tham gia. Và nếu

bạn không ở gần các thành phố trong dự án của chúng tôi, hãy xem thêm tại đây

Các thành phố tham gia!


 Accra, GH 48HFP 2021 10 - 12 Tháng 9 2021Albuquerque, NM 48HFP 2021 Tháng 9 10 - 12, 2021Atlanta, GA 48HFP 2021 Tháng 8 6 - 8, 2021Buffalo, NY 48HFP 2021 Tháng 8 20 - 22, 2021Charlotte, NC 48HFP 2021 Tháng 8 13 - 15, 2021Chicago, IL 48HFP 2021 Tháng 10 1 - 3, 2021Denver, CO 48HFP 2021 Tháng 8 27 - 29, 2021Des Moines, IA 48HFP 2021 Tháng 7 30 - 8 1, 2021Geneva, CH 360VR 2021 20 - 22 Tháng 8 2021Hampton Roads, VA 48HFP 2021 Tháng 8 6 - 8, 2021Houston, TX 48HFP 2021 Tháng 9 24 - 26, 2021Jacksonville, FL 48HFP 2021 Tháng 9 3 - 5, 2021Lisbon, PT 48HFP 2021 10 - 12 Tháng 9 2021Little Rock, AR 48HFP 2021 Tháng 8 20 - 22, 2021London, GB 48HFP 2021 24 - 26 Tháng 9 2021Los Angeles, CA 48HFP 2021 Tháng 8 6 - 8, 2021Louisville, KY 48HFP 2021 Tháng 10 8 - 10, 2021Lynchburg, VA 48HFP 2021 Tháng 9 17 - 19, 2021Madison, WI 48HFP 2021 Tháng 8 27 - 29, 2021Miami/Ft. Lauderdale, FL 48HFP 2021 Tháng 9 24 - 26, 2021Milwaukee, WI 48HFP 2021 Tháng 8 6 - 8, 2021Minneapolis, MN 48HFP 2021 Tháng 8 20 - 22, 2021Nashville, TN 48HFP 2021 Tháng 8 13 - 15, 2021New Haven, CT 48HFP 2021 Tháng 7 30 - 8 1, 2021New Orleans, LA 48HFP 2021 Tháng 8 6 - 8, 2021Oklahoma City, OK 48HFP 2021 Tháng 9 10 - 12, 2021Orlando, FL 48HFP 2021 Tháng 9 24 - 26, 2021Paducah, KY 48HFP 2021 Tháng 8 20 - 22, 2021Providence, RI 48HFP 2021 Tháng 8 13 - 15, 2021Rotterdam, NL 48HFP 2021 20 - 22 Tháng 8 2021San Diego, CA 48HFP 2021 Tháng 8 27 - 29, 2021Sint Eustatius 48HFP 2021 13 - 15 Tháng 8 2021Tampa, FL 48HFP 2021 Tháng 8 13 - 15, 2021Toronto, CA 48HFP 2021 15 - 17 Tháng 10 2021Toulouse, FR 48HFP 2021 1 - 3 Tháng 10 2021Utrecht, NL 48HFP 2021 17 - 19 Tháng 9 2021Washington, DC 48HFP 2021 Tháng 8 6 - 8, 2021

Tham gia tại nhiều thành phố được cho phép

Các nhà làm phim được cho phép

tham gia tại nhiều hơn một thành phố trong năm – tuy nhiên hãy chắc chắn rằng

bạn đã lên kế hoạch hợp lý cho các dự án ở mỗi thành phố nhé.

 

Các thành phố tham gia

Các email hữu ích

Từ khoảng một tháng trước tuần lễ

diễn ra cuộc thi, các thành viên được đăng ký dưới vị trí nhóm trưởng sẽ nhận

được một chuỗi emails với những lời khuyên hữu ích để tham gia 48HFP một cách

thành công nhất.


Trang web của 48HFP

Hãy truy cập trang web của chúng

tôi để xem phim và tìm hiểu những thông tin bổ ích mà bạn sẽ cần khi tham gia


Xem Phim

Rút thăm thể loại

Yêu cầu Bắt buộc

Giấy tờ Sản xuất

Luật làm phim

Câu hỏi thường gặp

Luật cuộc thi

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ