Ho Chi Minh City, Vietnam 4 - 6 November 2011

And... It's a Wrap on Filmmaking Congratulations Ho Chi Minh City filmmakers!

On Sunday, November 6, Ho Chi Minh City teams submitted the results from their weekend of blood, sweat and tears – a completed film! Just a couple of days prior these were only ideas in heads of our filmmakers and now they have come to life.

You won’t want to miss seeing the films at our Premiere Screenings!


Participating Teams

 • 2448 Nikita NhÆ° Quỳnh Nguyá»…n
 • 29 Bá HÆ°ng Lê
 • 3 thằng bạn Lộc Lưu Phúc
 • 31 AND MORE Luân Nguyá»…n
 • 57 Bananas Nick M
 • 5Films Hồ Xuân Phú
 • 7122 Nguyen Thao
 • B.0.7 Studio Trí TrÆ°Æ¡ng
 • Beanshine Animation Duy Lê
 • Beef noodle Cong Nguyen
 • Big Smoke Production Quốc Hùng Trần
 • Bậc Thềm Cường Nguyá»…n
 • Bọ Hung (BH media) Theron Nguyá»…n
 • CCDfilm Cao Cường Đặng
 • Chú Tễu Nhat Linh Phan Gia
 • Cơn Lốc Holy Thắng
 • DAI NHAN PHI HAI TRAN VAN
 • Dotfeel Trần Ngô Định Công
 • Dreambox Riku Nguyá»…n
 • F Film An Trần
 • FEFAFILM Giang Le Binh
 • FIREWORKS - PHÁO HOA VÕ QUỐC THÀNH - NGUYÊN NHUNG VÕ - NGUYÊN
 • Fast Food Films Ngọc Quốc Khánh Tạ
 • Free Filmers Trung Vu Le
 • Friends Production Vivi Vu
 • Friends of Fast Food Films Nhật Bành
 • Fu Production Minh Đức TrÆ°Æ¡ng
 • Go Get It! Trọng Danh Phạm
 • Green Pin Wheel Trần Minh Bảo Quốc
 • HAP Alec Gorman S.
 • Happiness Korean Woo Jin Jeong
 • Harley Hiệp Nguyễn
 • Hâm entertainment Khánh Tân Trần
 • Ice Cream Buffet -1+3 Peter Delinicolas
 • Juice Hayden Lowry
 • K.A.T Duy Đàm PhÆ°Æ¡ng
 • K9 Nguyá»…n Hữu Duyên Hạ
 • KB Nguyá»…n Vinh Quang Nguyá»…n
 • KHUAY KHOA FILMS K' Nu
 • KonChim Pictures Hoàng Nguyá»…n
 • Light Road Minh Đạo Nguyá»…n
 • Lived Devil Khoa Tran
 • Loom Production Duy Lâm Lê
 • Louch'Bem Films Louch'Bem Films
 • Luxubu Hoàng Linh LÆ°u
 • MOWO Vân Luk
 • NCT Film Nam Đỗ
 • Obs Crue Tony Le
 • PASSIO Song Phuong Oanh Hoang
 • Perfume Võ Tố Nhi Võ
 • Professional Amateurs James Cullen
 • Rice and beans Toan Minh Nguyen
 • Sagas Studio Vu Quach
 • SaiGon Rangers Đức Nguyễn Thái Thiên
 • Splashes Le Thi Phuong Thao
 • Super Red Minh Nguyen Tang
 • The Pink Rabbit Michelle Fallon
 • Thợ Săn Hà Giang Lê
 • Tomo Quỳnh TrÆ°Æ¡ng
 • Tra Da Prod. Minh Pham
 • UNIX Production Duy Hùng Ngô
 • Unclassified Geeks Michelle HUYNH
 • Uncles, Inc. Max Murta
 • Undergrounderz TroÌ£ng Nghĩa Mai Phước
 • Unstopcable Me Bảo Thiên Huỳnh
 • Veterans of K6 Trọng LÆ°Æ¡ng Đức
 • Vuông Production Hiếu Nguyá»…n Phan
 • Word Up Nick Ross - Vu Ha Kim Vy
 • Yamakasi Nguyen Huu Thuy Kha
 • Yeti Tsering Gyalthang
 • Young Media Đình Hiền Trần
 • Z.O.D.I.A.C Linh Lan Nguyễn Trần
 • Zion Đặng Ái CÆ¡
 • koifilm Khuyen Tran Ngoc
 • nghethuat.tv Bảo Toàn Tiêu
 • saigon power tung son nguyen
 • tHInking Keng Link
 • wander film wander film wander film
 • yahoooo Minh Khoi Lam

Important Message: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved