Ho Chi Minh City, Vietnam 14 - 16 September 2012

And... It's a Wrap on Filmmaking Congratulations Ho Chi Minh City filmmakers!

On Sunday, September 16, Ho Chi Minh City teams submitted the results from their weekend of blood, sweat and tears – a completed film! Just a couple of days prior these were only ideas in heads of our filmmakers and now they have come to life.

You won’t want to miss seeing the films at our Premiere Screenings!


Participating Teams

 • 13+ Tường Vy Lâm
 • 16 entertainment Lộc Lưu Phúc
 • 2115 Dũng Thanh Huy Trần
 • 35 Production Long Vũ
 • 49/51 cinema Đức Tú Nguyễn
 • 5films Xuân Phú Hồ
 • 9Track Phước Mai
 • ARCHER 09 Thiên Sơn Thái Bá
 • BoomBox Prd. Huy Nguyễn Quốc
 • Bánh Mỳ Luân Nguyễn Trọng
 • Chaos Phụng Xuân Lâm
 • Cơn Lốc (The Cyclone) Holy Thắng
 • Difo Do Thu ha
 • Enjoy Nguyễn Ngọc Thanh Tâm
 • FFilm An Trần
 • FGS DUY HUYNH ANH
 • FTU2 Tân Phạm Thanh
 • Fast Food Films Animation Duy Le Quang
 • Fast Food Films Nhật Bành
 • Halley Hiệp Nguyễn
 • IF Tuan Nguyen
 • JaigerBùm Po Nguyễn
 • K1 Plus nguyễn văn cường
 • KOHLRABI-HOUSE Anh Hào Lê Qúy
 • Khuay Khoa Films K' Nu
 • Lame Phúc Duy Trần
 • Look Group An Phan
 • Loom Production Duy Lâm Lê
 • M.T.A An duyan
 • MOWO Vân Luk
 • MP56 Vĩnh Nghiêm Trần
 • Maya Phim Hậu Tạ
 • Mingle Ân Nguyễn
 • NCBCNB han nguyen
 • Nordic Moose Hayden Lowry
 • Our Saigon Steven Vo
 • Paradox Phúc Trần
 • Pencil Tien Huy Nguyen
 • Pixelsgarden Tram Pham
 • Professional Amature Rosa Chung
 • REDone Nguyen Thao
 • Random Yen Nguyen Thi Hai
 • Rubik Lê Nhật Quang Nguyễn
 • S&T media Thiện Thanh Trần
 • S.W.E.D An Đặng
 • SK Trọng Sơn Huỳnh
 • STUFFF Larry Fedorowick
 • Sagas Studio Vu Quach
 • Saigon Rangers Đức Nguyễn Thái Thiên
 • T.Q.L.N.D Bùi Nguyên Lập Bùi
 • TK phong nguyễn
 • Terre Media Anh Nguyễn Đình
 • The Smurfs bằng phan
 • The tall, The thin & The tiny Doru Tudose
 • Thành Nam Film Ngọc Thành Nguyễn
 • Tóc Việt Studio Khang Đỗ
 • VNT Viet Ho
 • W.O.W Lam Bui Truong
 • WAO Icecold Nguyen
 • Wizard Hoa Đặng Dương
 • Z.O.D.I.A.C Quốc Huy Huỳnh
 • ĐATTT Thanh Hà Võ

Important Message: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2020 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved