Ho Chi Minh City, Vietnam 23 - 25 August 2019

It's Finally Here...

Filmmakers are taking over Ho Chi Minh City and turning it into movie-making madness for 48 hours! Teams of filmmakers have a single weekend - this one - to write, shoot and edit their short films! All completed entries will be unveiled on the big screen, at our premiere screenings.

Here are some important notes for 48HFP filmmakers:

 • Elements: The required elements for Ho Chi Minh City will be listed on this page after kickoff.
 • Media: You must submit your film according to the formats listed lower on this page.
 • Documents: You must submit releases for all team members, all music, all locations, and any other copyrighted material, as well as a team leader's agreement, a roster, and a certification statement. These forms can be downloaded from on our Production Documents page.
 • Rules: You should make sure that your film complies with our Filmmaking Rules and Competition Rules. If you have questions about the rules, the best place to go is our Frequently Asked Questions.
 • 48HFP Hotline: If you have a question during the filmmaking weekend, call the 48HFP Hotline. The number is on the Kickoff Info Sheet that your team representative was given at the kickoff. If you email us, you will probably not receive an answer in time, so please call.
 • Dropoff: Your film must be dropped off at the location listed on this page.

Be safe! Make great films! Good luck!


Elements Genres FAQs


Required Elements

 • Character: Người sưu tầm (Nguyễn Anh - Collector)
 • Prop: Con Heo (Pig)
 • Line: "(Anh/Chị/Em/Tao/Tôi…) không muốn nghe những lời bào chữa của (Anh/Chị/Em/Mày…)." (""I don't want to hear your excuses." OR "I do not want to hear your excuses."")

Dropoff Event

Sun, 25 Aug 2019
by 19:30 to be on-time

Premiere Screenings

Mon, 7 Oct 2019
BHD STAR Cineplex

Participating Teams

 • 1101 (HN) Phúc Hoàng
 • 144p (HCM) Phụng Huỳnh Gia
 • 1Team (HCM) Nguyen Ly Trung
 • 20 Studio (HCM) Tấn Phát Nguyễn
 • 29Stereo (HN) Phát Đào
 • 2N Film (HCM) Quyết Thắng Nguyễn
 • 30 Pictures of Moonlight (HCM) Chí Công Chung
 • 39K Production (HN) Ngọc Diệp Bùi
 • 9Guys (HCM) Đại Phạm
 • AVATAR (HN) viet nguyen
 • After3Years (HCM) Tam Le
 • Amateur Crew (HN) Lâm Phạm Tuấn
 • Anim Station (HCM) Pen Pen
 • Anonymous (HCM) Kim Tran
 • Avalon (HN) Bảo Long Phạm
 • BLACK SHEEP (HCM) Vĩnh Phúc Trịnh
 • Balcony Digital (HN) Quỳnh Phong Nguyễn
 • Baton Stories (HCM) Đạt Huỳnh
 • Bigthink Production (HCM) Anh Tùng Phạm
 • Bún đậu (HN) Giang Hoàng
 • CANIS MAJOR (HCM) Minh Sang Lê
 • CODA (HCM) Tan Duong
 • Camera Rolling (HCM) HBlien Rah Lan
 • Chanh dây (HCM) Khôi Nguyên Nguyễn Lâm
 • Cha•os (HCM) Khải Trần
 • Ciel Production (HCM) Dung Nguyễn Đặng Thùy
 • Citim (HN) Dung Phạm
 • Classick (HN) Quân Nguyễn
 • Cocau Crew (Danang) Tuan Anh Nguyen
 • Comusun Media (HCM) Đức Nguyễn hoài
 • Con Rồng Cháu Tiên (HCM) Ba Hung Luong
 • D.A.F (HN) Nữ Diệu Anh Trương
 • DALATemperature (Da Lat) Thịnh "Minh" Trần Thượng
 • DECAPOD (Ha Tinh) Minh Trịnh
 • Dreamforest Picures (HN) Minh Nguyen Quoc
 • FGS (HCM) DUY HUYNH ANH
 • FastREC (HN) Quốc Đạt Trịnh
 • Fe Film (HN) Hiệp Nguyễn
 • Film house production (HCM) Minh Lâm
 • FireFilm (HCM) Thanh Lê Quốc
 • FleX (HCM) Trung Nguyễn
 • Frame (HCM) Tuấn Nguyễn
 • GLHF (Good Luck Have Fun) (HCM) Nhựt Trần
 • GTM (Danang) Hiếu Trần
 • Gangwhoo Production (HCM) Anh Đặng Việt
 • Gia Long Film (HCM) Quang Nguyễn
 • HelloNavi (HCM) Fernando Ramos
 • Hoàng Kim Film (HCM) Hoàng Nguyễn
 • Hydra Team (Danang) Duc Doan Nguyen Minh
 • Jes Media (HCM) Đức Nguyễn
 • Joybox Film (HCM) Hùng Trần
 • K12 (HCM) Tường Đổng
 • KIOS 365 FILM (HCM) Quốc Việt Trịnh
 • KIẾN VÀNG PRODUCTION (HCM) MINH BO TRẦN
 • Kontribute (HCM) Anh Mai Tuan
 • L&J (HCM) Ngọc Nhân Mai
 • LAF Production (HCM) Trung Nguyễn Hoàng Anh
 • LAST MINUTE (Danang) Thảo Nguyễn
 • LATE (HN) Đức Anh Đào
 • Lack Team (HCM) Sỹ Trần Văn
 • LinhBáoMedia (HCM) Hậu Trần
 • Làm Phim Trẻ (My Tho) Huỳnh Phong Hồ
 • Lát Cắt Team (HN) Hoàng Hà Trần
 • Lạ Production (HCM) Long Lê Nguyễn Bảo Long
 • MAP Studio (HCM) Hiếu Tống
 • MITAFi (Can Tho) Phúc Tiên Võ
 • MONO (HCM) Lễ Hồ
 • Mayer Film (HCM) Cac Nguyen
 • Mean Stuff (HCM) Troy Stanton
 • Molly Team (HCM) Phuong Nguyen
 • Mùa hè đẹp nhất (HCM) Justin Lê
 • Nam Trịnh Phim (HCM) Nam Trịnh
 • Naples (HCM) Mỹ Ngân Lê
 • Nhã Team (HN) Lê Minh Nguyễn
 • NhóM (HCM) Huy Bùi
 • OT HOUSE (Danang) Dinh Nam Nguyen
 • Phải có tên (HCM) Quỳnh Nguyễn
 • Phỉnh Film (HN) Việt Nguyễn
 • PowerRanger (HCM) Văn Nguyễn
 • Psycho Wolf (HCM) Chí Trung Lâm
 • RUN (HCM) oanh trần
 • RedEye (Hue) Hiếu Trương
 • SKD9102 (HN) Phạm Linh
 • SRM (HN) Hiển Nguyễn Doãn
 • STEEL (HN) Tố Hoàng
 • Summer Studio (HCM) Thu Chiêu
 • Surreal (HN) Huy Nguyễn
 • Sương Media (Ha Long) Huy Điệp
 • TATA (HCM) Tiến Cao Minh
 • THE GOOD RABBIT TEAM (Hanoi) Hiếu Đỗ
 • TOP TREND PRODUCTION (Bien Hoa) Quangvinh Nguyen
 • TRANS-PARENT (HCM) Nghiem Mai Quang
 • The Dramatic Films (HCM) My Luk Hồ Hải
 • The Film Town (HCM) Anh Mẫn Bùi
 • The Human Museum (HN) Mariska Roothman
 • The Last Team (HCM) Thiên Ấn Lê
 • The Orange Blues (HCM) Ngan Nguyen
 • The Rep (HN) Trần Minh Anh Phạm
 • ThienThuHieuThang (HCM) Hiếu Lê
 • Troi oi! (HCM) Angeli Castillo
 • True Whisper (HN) Bích Bùi
 • Tên Đội (HN) Toàn Lê
 • Unicorn (HN) Hieu Nguyen
 • Up (HCM) Sơn Lê
 • V.T.N (HCM) Đạt Tiến
 • VEJO (HN) Cường Hoàng
 • VEJO Minion (HN) Thang Le Quang
 • VIVMedia98 (HCM) Media98 Viv
 • Viseur (HCM) Uyên Trần
 • WRO (HN) Trung Quy
 • Wings team (HCM) Lộc Hồng
 • Woodstock (HCM) Dũng Nguyễn
 • Xưởng Xẩm (HCM) Dũng Nguyễn Công
 • Xế Độp Team (Danang) Kỳ Thái
 • YFCfilm (HCM) Phúc Trần Hoàng
 • Zim Lục studio (HN) Quỳnh Phạm
 • ahiahi (HN) Tùng Nguyễn
 • jackma (HCM) Ahmad Nageeb
 • tây ta productions (HN) Jenita Richards
 • Đoàn làm phim GET WAY (Haiphong) Thu Thảo Nguyễn
 • Đỏ Đêm Media (HCM) Xuân Thiên Mai

Important Message: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved